Biz Info

Biz InfoKnowledge

5 วิธีสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

โลกของการทำงาน การสร้างบรรยากาศที่ดีนับเป็นสิ่งสำคัญให้งานสามารถเดินหน้าไปได้อย่างลุล่วง ซึ่งการทำให้ภาพรวมออกมาได้ดีก็มักมีแรงขับเล็กๆ อย่างตัวเราเองที่ควรสร้างทัศนคติที่ดีออกมาด้วยเช่นกัน
Biz InfoKnowledgeLifestyle

สำรวจ 9 ทักษะความฉลาดในตัวคุณ

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดเปรียบเทียบ หากคนๆหนึ่งเป็นนก คนๆนั้นก็เป็นเรื่องยากที่มักจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในน้ำ หรือการเปรียบเปรยอีกบุคคลเป็นปลา การสอนให้บินได้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะสิ่งที่มีอยู่ บางครั้งก็เปรียบดั่งทักษะที่ความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
1 2
Page 1 of 2