Self Development

เทคนิคปรับปรุงร้านค้าปลีก
Self Developmentข่าว

5 เทคนิคปรับปรุงร้านค้าปลีก ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ยอดขายทะลุเป้า

ผู้ประกอบการเองควรมีการพัฒนาธุรกิจมีกลยุทธที่จะดึงดูดลูกค้าเพื่อให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น กับ 5 เทคนิคปรับปรุงร้านค้าปลีก ให้ยอดขายทะลุเป้า
Self Development

แก้ปัญหา Job Description (JD) ให้ใช้งานได้จริง

หลายบริษัทไม่มีการทำ #JobDescription ลักษณะการทำงานจึงออกมาในรูปแบบช่วยๆกันทำ ซึ่งพอมีปัญหาเกิดขึ้น ก็มักจะหาคนรับผิดชอบไม่เจอ หรือบางครั้งการมี #JD ก็อาจเกิดปัญหาไม่อัพเดท เพราะงานที่ทำจริงกับ JD ไม่สอดคล้องกัน #SmartSME
เคารพตัวเอง
Self Development

ชีวิตสำเร็จได้ด้วยการเริ่มต้น เคารพตัวเอง

การเคารพตัวเอง ทางจิตวิทยาถือเป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีก่อนจะไปพบกับความภูมิใจขั้นอื่นที่สูงขึ้น และก้าวไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายชีวิต
1 2 3
Page 1 of 3