News

ประชารัฐ
NewsSME News

ผลงานประชารัฐ 3 ปี พัฒนา 4,000 กลุ่ม สร้างรายได้ otop โต 1.97 แสนล้าน

คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โชว์ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี พัฒนาชุมชน 4,000 กลุ่ม สร้างรายได้ otop โต 1.97 แสนล้าน
ราคา
Business TipsNews

7 เทคนิคการตั้งราคา เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่

อีกหนึ่งปัจจัยที่มักทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ตกม้าตายตั้งแต่เริ่ม คือ การตั้งราคาไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ ฯลฯ ในทุกธุรกิจต้องมีการกำหนดราคาไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม การตั้งราคาถือเป็นด่านแรกที่ผู้ประกอบการายใหม่ต้องตีโจทย์ข้อนี้ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุดแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปหากรู้ว่าอะไรที่มีผลต่อการกำหนดราคา 7 เทคนิคการตั้งราคา เพื่อผู้ประกอบการรายใหม่
1 2 3 552
Page 1 of 552