Franchisor

Franchisor

วิธีศึกษาความเป็นไปได้ก่อนที่จะคิดสร้างระบบแฟรนไชส์

ความคิดที่อยากจะสร้างระบบแฟรนไชส์เมื่อกิจการขายดีและมีคนเข้ามาขอซื้อเป็นเรื่องธรรมดา แต่การขายระบบแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จและสร้างความยั่งยืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับผู้ขายแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอร์คือ การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ และนี่คือวิธีขั้นพื้นฐานในการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนสร้างระบบแฟรนไชส์
Franchisor

8 ขั้นตอนสำคัญก่อนคิดจะสร้างแฟรนไชส์

การที่กิจการดำเนินการจนเข้มแข็งแล้วในระดับหนึ่ง SMEมักคิดถึงการขยายการลงทุน หลายธุรกิจไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันได้มักมีสาเหตุมาจากเงินลงทุนไม่เพียงพอ การขยายสาขาจึงเป็นเรื่องยาก ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีอนาคตสดใส หากกิจการของท่านอยู่ในสถานการณ์นี้ การนึกถึงรูปแบบการขยายธุรกิจด้วยการก่อตั้งแฟรนไชส์ก็อาจเป็นอีกคำตอบหนึ่ง