Breaking NewsSME Newsข่าว

ขสมก. เคาะแผนฟื้นฟูกิจการ เตรียมลดพนักงาน 5,000 คน

ขสมก.
แชร์

วานนี้ (11 ต.ค. 61) นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแผนฟื้นฟูกิจการ ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเลี้ยงตัวเองได้

โดยแผนการใช้เทคโนโนโลยี ได้แก่

  • การจัดหารถโดยสาร 3,000 คัน ได้แก่ รถปรับอากาศ NGV 489 คัน, ปรับปรุงสภาพรถ NGV (เดิม) 323 คัน, จัดซื้อรถไฟฟ้า (EV) 35 คัน, ซื้อรถไฮบริด 1,453 คัน พร้อมเช่ารถใหม่ 700 คัน แบ่งเป็นไฮบริด 400 คัน และ NGV 300 คัน
  • นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เช่น การติดตั้งระบบ e-Ticket, ติดตั้งระบบบริหารงานหลักองค์กร, การติดตั้ง GPS, การติดตั้ง WIFI, ป้ายอัจฉริยะ, การออกบัตรร่วม และเพิ่มช่องทางการจ่ายผ่าน QR Code
  • ลดเส้นทางเดินรถที่ทับซ้อน, เชื่อมต่อและรองรับกับการขนส่งระบบราง และวางเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนการพึ่งพาตัวเองได้ เพื่อลดภาระภาครัฐ ได้แก่

  • การลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน, ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (Lean) จากจำนวนพนักงาน 5.14 คนต่อรถ 1 คันในปี 2561 ลดลงเป็น 2.75 คนต่อรถ 1 คันในปี 2565
  • ปี 2565 คาดว่าจะมีพนักงานเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) กว่า 5,051 คน แบ่งเป็นพนักงานสำนักงาน 655 คนในปี 2563, พนักงานเก็บค่าโดยสาร 2,198 คนในปี 2564 และปี 2565 พนักงานเก็บค่าโดยสาร 2,198 คน
  • โยกย้ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร 448 คน ไปทำตำแหน่งอื่น และในปี 2563 จะจ้างพนักงานใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
  • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถใหม่ลงร้อยละ 50.3 พร้อมเพิ่มรายได้ด้วยการขอขึ้นค่าโดยสารเฉพาะรถใหม่, เรียกเก็บค่าค้างชำระของรถเอกชนร่วมบริการ, พัฒนาอู่บางเขนและอู่มีนบุรีให้เป็นพื้นที่เชิงธุรกิจ
  • ขอให้ภาครัฐรับภาระหนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐ

โดยหลังจากนี้ก็จะส่งต่อแผนดังกล่าวให้แก่กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

แสดงความคิดเห็น