Breaking NewsKnowledgeNews

เซเว่นฯ ญี่ปุ่น ปรับกลยุทธ์ด้านอาหาร เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่

เซเว่นฯ
แชร์

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว รายงานว่า Seven-Eleven Japan ผู้ให้บริการเครือข่ายร้าน เซเว่นฯ กว่า 20,392 สาขาในญี่ปุ่น ตั้งเป้าครึ่งปีหลังโดยเน้นกลยุทธ์ด้านความหลากหลายในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งหนึ่งในสินค้าที่เตรียมนำเสนอคือเมนูข้าวผัดเนย (pilaf) และเมนูข้าวผัดญี่ปุ่น (chahan) แบบพร้อมทานในกล่องถ้วย เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับประทานทันที นอกจากนี้ยังได้เพิ่มกลุ่มสินค้าเมนูข้าวที่มีผักและเส้นใยอาหารสูงในกลุ่มอาหารสุขภาพ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าผู้หญิงและผู้สูงวัย โดยตั้งเป้ายอดขายกลุ่มสินค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 20 จากยอดขายทั้งหมด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

Credit Images | Excite.co.jp

ปกติข้าวผัดแบบพร้อมทานจะบรรจุใส่ซองและมีปริมาณมาก เหมาะสำหรับทานที่บ้านมากกว่าเนื่องจากจำเป็นต้องนำภาชนะมารองอาหารเองเพื่อลดอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือแบ่งมารับประทานบางส่วน บริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการรับประทานทันทีภายในร้านมากขึ้น จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สามารถรับประทานได้ทันทีโดยบรรจุใส่ถ้วยที่มีขนาดเสิร์ฟสำหรับ 1 ที่ สามารถทิ้งถ้วยเปล่าได้ทันทีหลังทานเสร็จ ปกติอาหารพร้อมทานแบบบรรจุในซองนั้นจะจำหน่ายได้มากที่สุดในช่วงเย็น แต่หลังจากเริ่มทดลองจำหน่ายสินค้าแบบกล่องถ้วยในบางพื้นที่ ปรากฏว่าเริ่มเห็นแนวโน้มลูกค้ามากที่สุดในช่วงเช้าและกลางวันแทน

นอกจากสินค้าเมนูข้าวแล้วเมนูของดองญี่ปุ่นก็ถูกนำมาดัดแปลงบรรจุในกล่องถ้วยเช่นกัน เพื่อเอาใจกลุ่มผู้บริโภคหนุ่ม-สาว ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการวิจัยพัฒนาเมนูสินค้าอื่นๆร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศ เช่น Nissin Foods, Coca Cola Japan, Yamazaki Biscuit ออกเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

แสดงความคิดเห็น