ข่าว

“ออลล์ เวลเนส” ธุรกิจดูแลสุขภาพ ว่าที่คลินิกประจำชุมชน?

แชร์

ซีพีออล ปั้น บ.ลูก “ออลล์ เวลเนส” ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล คาดครอบคลุมการตรวจรักษา เตรียมบุกตลาดยาชุมชนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา พิจารณาทราบการจัดตั้งบริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด (ALL Wellness Col, Ltd.) มีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย CPALL เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล และสร้างความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงแนะนำให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพกับชุมชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุไว้ว่าบริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 สิงหาคม ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 11 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. แจ้งประกอบธุรกิจ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ การขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆ รวมถึงการขายปลีกสมุนไพร และเครื่องเทศที่ใช้ยาไทยแผนโบราณ

ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยา โดยมีร้านขายยา “เอ็กซ์ต้า พลัส” ที่อยู่ใน 7-Eleven ซึ่งชูจุดเด่นคือมีเภสัชกรประจำ และสามารถขายยาอันตรายได้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 150 สาขา จากประมาณ 10,300 สาขาทั่วประเทศ

คาดการณ์ว่า การที่ซีพี ออลล์ ก่อตั้ง บ.ออลล์ เวลเนส ขึ้นมานั้น อาจเป็นการลงทุนในด้านร้านขายยาโดยเฉพาะ โดยไม่เกี่ยวข้องกับร้านขายยา “เอ็กซ์ต้า พลัส” ที่อยู่ใน 7-Eleven จะเป็นขยายธุรกิจดูแลสุขภาพ ใช้วิธีการแยกบริษัทออกมาให้สามารถทำให้ดำเนินธุรกิจร้านขายยา โดยเน้นกระจายไปสู่กลุ่มชุมชน ครอบคลุมให้ทั่วประเทศไทย และที่สำคัญอาจยกระดับถึงขั้นเปิดให้บริการเป็นลักษณะคลินิก ที่สามารถให้คำปรึกษาอาการเจ็บป่วย และรักษาเบื้องต้นได้โดยแพทย์ที่มีใบรับรองถูกต้อง

แสดงความคิดเห็น