Breaking NewsNewsSME News

ธนาคารออมสิน แนะคุมกฎเกณฑ์สินเชื่อบ้านหลังที่ 3

ธนาคารออมสิน
แชร์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า กรณี ธปท.เตรียมปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ผ่านการทบทวนสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (loan-to-value ratio (LTV)  เพื่อป้องกันปัญหาฟองสบู่ การควบคุมวงเงินสินเชื่อ  จากเดิมปล่อยกู้ต่อหลักประกันร้อยละ 90-95 ของราคาหลักทรัพย์ ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 80 ของหลักทรัพย์  พร้อมกับนำสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องมารวมด้วย  เช่น การกู้สำหรับเตกแต่งบ้าน ซื้อเฟอร์นิเจอร์ วงเงินประมาณร้อยละ 5-10 เข้าไปรวมอยู่ในกฎเกณฑ์ใหม่ ธนาคารออมสินปล่อยกู้เหมือนกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จึงเสนอให้ให้บังคับใช้กับบ้านสัญญาหลังที่ 3 ขึ้นไป และเสนอให้เลื่อนกำหนดเวลาใช้จากเดิมในวันที่ 1 ม.ค.62 ออกไปก่อน

โดยธนาคารออมสินต้องการให้ ธปท.รวมรวบความเห็นจากทุกส่วนประเมินให้รอบด้านที่จะได้รับผลกระทบ ทั้งธนาคาร ประชาชน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขายวัสดุก่อสร้าง ขายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ของตกแต่ง  เพราะอาจอาจทำให้ยอดขายลดลงได้ ยอมรับว่าการปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ช่วยให้ธนาคารปล่อยกู้ได้มีคุณภาพมากขึ้น แต่อาจทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบ เนื่องจากคนมีรายได้น้อยซื้อที่อยู่อาศัยหลังใหม่ลำบาก เพราะเงื่อนไขใหม่ได้นำสินเชื่อเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้านเข้าไปรวมอยู่วงเงินกู้ซื้อบ้านด้วย ดังนั้น ธปท.จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  ธนาคารออมสินเน้นปล่อยกู้กับบ้านราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท สัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80  จึงมองว่าการซื้อบ้านหลังแรกคงไม่มีการเก็งกำไร จึงควรจะผ่อนปรนเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองอาจมีการลงทุนบ้าง รวมถึงที่อยู่อาศัยเกินหลังที่สองก็ควรออกเกณฑ์ป้องกัน

แสดงความคิดเห็น