Breaking NewsNewsSME News

“พาณิชย์” ใช้เกษตรดิจิทัลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

พาณิชย์
แชร์

สนค.จับมือ WEF ระดมสมองประกวดแนวคิดนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภาคเกษตร ต้นปี 62 ยกระดับเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน หวังลดต้นทุน และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า สนค.ได้หารือกับ World Economic Forum (WEF) เพื่อเตรียมพัฒนาเกษตรกรระดับฐานราก และได้ข้อสรุปที่จะร่วมกันจัดงาน แฮ็กคาธอน (Hackathon) หรือการระดมสมองเพื่อประกวดแนวคิดหัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่ภาคเกษตร (Digitizing Agriculture) ในช่วงต้นปี 2562 โดย WEF จะส่งผู้แทนจาก WEF-Grow Asia ซึ่งเป็นหน่วยงานของ WEF ที่ทำงานด้านเกษตรมาร่วมในการดำเนินการ

ผู้อำนวยการ สนค.กล่าวว่า “ปีนี้ สนค.มุ่งเน้นการทำยุทธศาสตร์และโครงการที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทยในด้านต่างๆ โดยจะเริ่มที่ภาคเกษตรและกิจกรรมที่สนับสนุน SME และ Startup เป็นหลัก ซึ่ง สนค.ได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วพบว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะไม่เพียง Disrupt การผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินเท่านั้น แต่หลายอย่างสามารถนำมาใช้พัฒนาภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากได้”

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาภาคเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากได้ เช่น AI บล็อกเชน ระบบเซนเซอร์ (IoT) โดรน หุ่นยนต์ โดยจะช่วยให้เกษตรกรและ SME เชื่อมโยงกับตลาดได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ทำให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว เป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น จีน สามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรได้อย่างก้าวกระโดด

นายแกรมห์ ดิกซีย์ ผู้อำนวยการบริหารของ WEF-Grow Asia และนายพอล วูเตียร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความรู้และนวัตกรรม กล่าวว่า ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และ Startup เข้ามาร่วมกันพัฒนา Solutions การบริหารจัดการสินค้าเกษตร รวมทั้งระดมความคิดทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับภาคเกษตรในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความรู้ การพัฒนาผลผลิต การลดต้นทุนการขนส่งและการขยายช่องทางตลาด รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี มั่นใจว่าสามารถนำมาใช้กับไทยได้ เพื่อยกระดับให้เกษตรกรรายย่อยพัฒนาเป็นผู้ประกอบการและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น