Business Tips

SPRING ช่วยเอสเอ็มอีสิงคโปร์สร้างมูลค่าเพิ่ม 5.9 พันล้านดอลลาร์

แชร์

เดอะสเตรทไทม์ รายงานว่า สปริง (SPRING) หน่วยงานภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ รับผิดชอบในการสนับสนุน SME ให้เติบโต โดยในช่วงเวลาที่บริษัทขนาดเล็กของสิงคโปร์ต้องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและการแข่งขันที่สูงขึ้น สปริงได้เข้ามาช่วยเหลือเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนเอสเอ็มอีที่เข้ารับการช่วยเหลือจากสปริงเพิ่มจากประมาณ 3,000 บริษัทในปี 2556 สู่ 9,000 บริษัทในปีที่แล้ว

ในจังหวะที่สิงคโปร์กำลังปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สปริงได้ใช้ 4 หนทางในการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ตั้งแต่เรื่องเงิน, ไอเดีย จนถึงเรื่องบุคลากรที่มีความสามารถ สำหรับเอสเอ็มอีที่ต้องการมีผลิตภาพสูงขึ้น สปริงได้นำเสนอ 5 พันดอลลาร์สิงคโปร์ต่อ 1 เวาเชอร์ (voucher) ภายใต้โครงการอินโนเวชั่น แอนด์ แคแพซิตี้ เวาเชอร์ สกีม (Innovation and Capability scheme) โดยนายทาน ไค โฮ (Tan Kai Hoe) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสปริง กล่าวว่า ในปีที่แล้ว สปริงได้แจก 9,700 เวาเชอร์ เพิ่มจาก 1,738 เวาเชอร์ ไปสู่เอสเอ็มอีประมาณ 7,000 ราย

ทั้งนี้เมื่อเอสเอ็มอีสิงคโปร์ต้องเจอความยากลำบากในการดึงดูดกำลังคน สปริงก็ได้จัดโครงการจับคู่ผู้สมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน 600 คนกับบริษัทเอสเอ็มอีที่ต้องการรับสมัครพนักงาน ขณะที่เซ็นเตอร์ ออฟ อินโนเวชั่น (Centres of Innovation) ที่ได้รับเงินทุนจากสปริง ก็ได้ช่วยเอสเอ็มอีจำนวน 360 รายพัฒนาโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยี โดยนายทาน กล่าวว่า ทุกดอลลาร์สิงคโปร์ที่ใช้ไป สปริงตั้งเป้าที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 20 ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่ง 90% ของบริษัทที่รับความช่วยเหลือจากสปริงเป็นบริษัทขนาดเล็กและรายย่อย

แสดงความคิดเห็น