Innovation

Content Marketing ศิลปะการเขียน เพื่อการตลาด

แชร์

        ถึงแม้เราจะเคยได้ยินกันมานานแล้วกับคำว่า Content Marketing แต่ในปัจจุบัน Content Marketing ทวีคูณความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะการสื่อสารผ่านประโยคต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นอาวุธลับของผู้ประกอบการ ที่ใช้มาฟาดฟันกันระหว่างธุรกิจต่าง ๆ มากมายในโลกแห่งการแข่งขันเช่นนี้

        ในชีวิตประจำวัน เราพบเห็นโฆษณามากมาย โดยโฆษณาเหล่านั้นมักเป็นการขายสินค้า หรือบริการโดยตรง ซึ่งแตกต่างจาก Content Marketing เพราะเป็นการนำเสนอเนื้อหา อันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกประทับใจ และสามารถจดจำ Brand ได้ จนนำไปสู่การเกิดความจงรักภักดีต่อสินค้า เรียกได้ว่า “หนึ่งถ้อยคำ สามารถพลิกโลกได้ทั้งใบ” เพราะการสื่อสารที่ดีสามารถเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิด และสร้างกระแสได้ในเวลาเดียวกัน

รูปแบบของ Content Marketing ที่ผู้ประกอบการต้องรู้จัก และควรมีในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจคือ

–  บทความ

        บทความคือการเขียนข้อมูลความรู้ เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติแล้วบทความ 1 เรื่องจะเอ่ยถึงหัวข้อเพียงหัวข้อเดียว ควรเลือกเรื่องหัวข้อที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอยู่ในขนาดนั้น หรือเรื่องที่อยู่ในกระแส ที่สำคัญโดยพฤติกรรมปกติแล้ว ผู้คนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับเนื้อหาที่มีความข้องเกี่ยวกับตนเอง ดังนั้นควรเนื้อหาที่เอ่ยถึงผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบของผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่ผู้บริโภค  ทั้งนี้ต้องไม่ลืมที่จะสื่อถึง Brand ของตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการอาจเลือกเรื่องที่มีความสอดคล้องกับ Brand เพื่อให้เนื้อหาเป็นเนื้อเดียวกัน

–  รูปภาพ / Infographics

        รูปภาพ หรือInfographics ถูกออกแบบมาเพื่อผู้บริโภคที่ไม่ชอบอ่านเนื้อหายาว ๆ เนื่องจากในบางครั้งรูปภาพก็สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่า ซึ่ง Infographics เป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมด ให้อยู่ในรูปแบบภาพหนึ่งภาพ ในลักษณะของภาพกราฟฟิก ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ ฯลฯ ทั้งนี้ Infographics หนึ่งภาพ สามารถอธิบายเรื่องยาก ๆ อย่างการรับรองภาษีให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้ในเวลาไม่ถึง 3 นาที แต่ผู้ประกอบการต้องทำการออกแบบให้มีความสวยงาม และน่าสนใจ เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของภาพด้วย

–  วิดีโอ

        ด้วยเนื้อหาที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียง ทำให้สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันสั้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องเรียบเรียงเนื้อหาก่อนหลังให้เข้าใจได้ง่าย และวางบทบาทสิ่งของ หรือบุคคลอย่างเหมาะสม อาจจ้างโปรดักซ์ชั่นในการ ถ่ายทำและตัดต่อ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะช่วยให้การถ่ายวิดีโอง่ายขึ้น เช่นการสอนทำอาหาร หรือการพรีเซนการทำงานของสินค้า ซึ่งถ่ายได้เองง่าย ๆ ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ทั้งนั้นวีดีโอ 1 เรื่อง ไม่ควรกินเวลานานจนเกินไป โดยมากควรใช้เวลาไม่เกิน 5-10 นาที

–  Social Media

         สำหรับยุคนี้ ไม่พูดถึง Social Media คงไม่ได้ เพราะเรียกได้ว่าเป็นสังคมขนาดใหญ่ ที่รวบรวม Content ไว้มากมายหลายประเภท ทั้งบทความ รูปภาพ และวีดีโอ นอกจากนี้ยังรวมถึง บทเพลง และเนื้อหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง เป็นช่องทางในการเผยแพร่ Content Marketing ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้การเขียน Content ลงใน Social Media ค่อนข้างมีความแตกต่างจาก สื่ออื่น ๆ ผู้ประกอบการควรเลือกเนื้อหาที่มีความสั้น กระชับ และได้ใจความ เป็นหลัก 

        อย่างไรก็ดี Content Marketing ยังคงเป็นการขายสินค้า แต่จากโฆษณาตรงที่ เน้นการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค สร้างการจดจำ และความประทับใจแก่ผู้บริโภค และหลังจากนั้นผู้บริโภคจะเลือกสินค้าหรือบริการของเราเอง โดยไม่จำเป็นต้องไปจูงใจใด ๆ เลย

แสดงความคิดเห็น