Knowledge

เคล็ดไม่ลับพิชิตแหล่งเงินทุนของSMEs

แชร์

คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME Bank) กล่าวว่า ช่วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแบบนี้บางธุรกิจก็อาจจะเริ่มประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องกันอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องมากขึ้นก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้าไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงิน เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว แต่การที่จะเข้าไปขอเงินทุนจากสถาบันการเงินนั้นก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับการหยิบยืมเงินจากคนภายในครอบครัว ดังนั้นหากเราคิดว่าจะต้องขอเงินทุนจากสถาบันการเงิน ก็คงจะต้องมีการปรับแต่งธุรกิจ ที่จะทำให้สถาบันการเงินยอมอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งมีเคล็ดลับ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่

1.สถาบันการเงินรู้จักคุณหรือไม่ เมื่อทำธุรกิจเราก็คงจะไม่มีสลิปเงินเดือนไปแสดงกับสถาบันการเงินว่าเรามีตัวเงินเข้ามาในยอดบัญชีจริงๆ ต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ ดังนั้นการทำรายการเดินบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยทำให้เห็นว่าธุรกิจของเรามีการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีรายได้เข้ามาก็ควรที่จะนำฝากเข้าบัญชีของกิจการอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องแยกสมุดบัญชีเงินฝากของธุรกิจออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนตัว

2.ข้อมูลธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องมีแผนธุรกิจ เพราะจะช่วยให้สถาบันการเงินรู้จักธุรกิจของเรามากขึ้น การจัดทำบัญชีของธุรกิจก็ถือได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน เนื่องจากจะทำให้สถาบันการเงินสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของธุรกิจเราได้ดีขึ้น ทำให้รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาผลประกอบการและสภาพคล่องของธุรกิจเราเป็นไปในทิศทางใด รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเรามีระบบในการควบคุมจัดการการเงินของธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

3.ประวัติการเงินในอดีต ผู้ประกอบการควรจะสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจตัวเอง โดยไม่มีประวัติการค้างชำระไม่ว่าจะเป็นหนี้สินกับสถบันการเงินโดยตรง หรือค้างชำระกับเจ้าหนี้การค้าของเรา ต้องไม่มีประวัติเช็คเด้ง และยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานมานาน ก็จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกิจการให้น่าเชื่อถือมากขึ้น โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารก็มากขึ้นด้วยเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น