3กลยุทธ์LifestyleToolsพิชิตใจลูกค้า

3กลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้า !!

แชร์

3กลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้า !!

3กลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้า
3กลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้า

เจ้าของกิจการหลายรายอยากได้ลูกค้าที่ชื่นชมและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบริษัท แต่จะทำให้ลูกค้ามาหลงใหลได้ปลื้มขนาดนั้นได้อย่างไร แน่นอนว่ามีโอกาสเป็นไปได้ หากเราวางแผนการตลาดให้ดีตั้งแต่แรกเริ่มและการคำนึงถึงปัจจัย 3 ข้อต่อไปนี้ อาจเป็นตัวช่วยสำคัญให้พิชิตใจลูกค้าจนเขาเปลี่ยนเป็นแฟนประจำได้

1. เน้นลูกค้ากลุ่มใหญ่
ขั้นแรกต้องกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน ในกรณีนี้กลุ่มที่ดีที่สุดคือกลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด
ไม่ใช่กลุ่มคนจำเพาะเจาะจงอย่างพวกคลั่งเทคโนโลยี แต่หากเราเน้นกลุ่มคนหมู่มากที่เหลือ เช่น วัยรุ่น คนทำงาน หรือพ่อแม่ทั้งหลายที่มีกำลังซื้อพร้อมอยู่แล้ว

2. มากกว่าแค่ความต้องการ
ลองสมมติให้ตัวเองเป็นลูกค้า ไม่ใช่ผู้ผลิตแล้วมองว่าเราอยากได้สินค้ายังไง และปรับแต่งให้อยู่บนพื้นฐานง่ายต่อการใช้งานแต่ทันสมัย และก้าวล้ำ หากเป็นการบริการใดๆ ก็อาจเป็นแนวที่เข้าใจได้ ไม่รู้สึกขัดเขินที่จะเข้าไปใช้บริการเข้าทำนองว่าสูงสุดสู่สามัญนั่นเอง

3. ความเห็นของลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อปล่อยสินค้าบริการออกสู่ตลาดแล้ว สิ่งต่อไปที่ควรทำ คือ เฝ้ามองกระแสตอบรับและความคิดเห็นจากลูกค้า
เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าบริการให้โดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

*** หลักการทั้ง 3 ข้อนี้อาจทำให้มุมมองทางการตลาดของเราเปลี่ยนไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรเปลี่ยนคือคุณภาพของสินค้าบริการและความซื่อสัตย์ของบริษัท หากเราไม่มีสองสิ่งนี้ ไม่ว่ากลยุทธ์ทางการตลาดจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจช่วยให้ครองใจลูกค้าได้

แสดงความคิดเห็น