Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Biz InfoKnowledgeLifestyle

สำรวจ 9 ทักษะความฉลาดในตัวคุณ

แชร์

หลายคนอาจเคยได้ยินคำพูดเปรียบเทียบ หากคนๆหนึ่งเป็นนก คนๆนั้นก็เป็นเรื่องยากที่มักจะใช้ชีวิตอยู่แต่ในน้ำ หรือการเปรียบเปรยอีกบุคคลเป็นปลา การสอนให้บินได้ก็เป็นเรื่องยาก เพราะสิ่งที่มีอยู่ บางครั้งก็เปรียบดั่งทักษะที่ความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

เฉกเช่นเดียวกับความฉลาดหรือทักษะของแต่ละคน ซึ่งทุกคนคงไม่ปลื้ม หากใครมาเหยียดหยามว่าเป็นคนโง่ เพราะความฉลาดนั้นได้ถูกจำแนกประเภทจากงานวิจัยในปี 1983 ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ได้คิดค้นทฤษฎีด้านความฉลาดของบุคคลในชื่อ Multiple Intelligence ซึ่งนับเป็นทักษะความฉลาดออกมา 9 แบบ และความฉลาดหรือทักษะที่ว่าจะมีอะไรบ้าง มาศึกษาดูกัน

 

  1. ความฉลาดด้านธรรมชาติ (Naturalist) สนใจเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ พืช สัตว์ ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม
  2. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical) มีความเข้าใจและเข้าถึงจังหวะของดนตรี และมีความคิดสร้างสรรค์งานทางด้านเสียงเพลง
  3. ความฉลาดด้านตรรกะ (Logical-Mathematical) เป็นคนมีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
  4. ความฉลาดด้านการดำรงชีวิตของมนุษย์ (Existential) มีความคิดสงสัย ชอบตั้งคำถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของชีวิต สนใจเรื่องราวของมนุษย์
  5. ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) สามารถเข้าใจถึงความคิด ความอ่าน และจิตใจของผู้อื่นเป็นอย่างดี
  6. ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-Kinesthetic) นอกจากความแข็งแรงทางด้านร่างกาย ยังมีจิตใจที่แข็งแกร่งที่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกันได้อย่างดี
  7. ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic) สามารถเข้าใจความหมายด้านภาษาจากการใช้การพูด และการเขียน รวมถึงถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย
  8. ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intra-personal) ศึกษาผ่านความต้องการด้วยความคิดภายใน สามารถเข้าใจตนเอง รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไร
  9. ความฉลาดด้านมิติ (Spatial) ความสามารถทางด้านศิลปะ สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ และสื่อออกมาให้เห็นภาพได้เป็นอย่างดี

Source

แสดงความคิดเห็น