Please assign a menu to the primary menu location under MENU

KnowledgeSelf Development

6 กฎเหล็ก ช่วยคุณเกษียณก่อนกำหนด

การเกษียณอายุก่อนกำหนด เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ใฝ่ฝันอยากจะทำ โดยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่องการอดออม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนัก ต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อน อาจจะใช้เวลาราว ๆ 10-30 ปีก่อนที่คุณจะเกษียณอายุ

มีการสัมภาษณ์มนุษย์เงินเดือนที่ได้เริ่มต้นวางแผนเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยได้รวบรวมพฤติกรรมที่ “ควรทำ” และ “ไม่ควรทำ” เพื่อให้การเกษียณก่อนกำหนดนั้นบรรลุเป้าหมาย หากคุณต้องการที่จะเกษียณอายุก่อนกำหนด นี่คือ 6 กฎเหล็กที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. ถ้ามีหนี้สิน ควรชำระหนี้ขั้นต่ำไว้ดีที่สุด

“หนี้” ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคก้อนใหญ่สุดกว่าที่จะบรรลุเป้าหมายในการเกษียณก่อนกำหนด เพราะเป็นรายจ่ายประจำที่ต้องจ่ายออกไปจากรายได้ของคุณ ถ้าคุณสามารถชำระหนี้ขั้นต่ำรายเดือนได้ จะยิ่งเป็นการดี แต่คนส่วนใหญ่ต้องการเร่งเก็บเงินให้ได้มาก เพื่อจะได้เงินก้อนใหญ่ไปจ่ายหนี้ทีเดียวจบ แม้จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่จะส่งผลให้ “เงินเก็บ” ของคุณแทบไม่มีเหลืออยู่เลย เพราะต้องนำเงินก้อนโตไปจ่ายหนี้หมดแล้ว

  1. ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้น

อุปสรรคสำคัญของการออมเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือ รายจ่ายที่มีมากกว่ารายรับ ผู้ที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากเกษียณอายุก่อนกำหนด มักจะลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นการตัดวันหยุดประจำเดือนออกไป ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวที่บ้าน มากกว่าจะออกไปท่องเที่ยวกลางค่ำกลางคืน และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเองลง ทุกคนที่ต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด มักจะมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมือน ๆ กัน เพื่อจะได้มีเงินออมมากขึ้น ใช้ชีวิตแบบมีความหมายมากขึ้น

  1. อยู่อย่างไร..ในย่านที่มีราคาแพง

กลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันว่าต้องการเกษียณอายุก่อนกำหนด ต่างถกเถียงกันว่า เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรให้ประหยัดที่สุดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีแต่ข้าวของราคาแพงรายล้อมเต็มไปหมด โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองสำคัญ ๆ มีการพบข้อดีว่า การที่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ จะมีโอกาสได้ทำงานดี ๆ เงินเดือนหรือรายได้สูง ๆ และนั่นก็หมายถึง มีโอกาสเก็บเงินได้มากขึ้นนั่นเอง อีกประเด็นหนึ่ง การได้อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ที่มีค่าครองชีพสูง คุณจะต้องรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด

  1. บริหารจัดการรายจ่ายได้ด้วยตัวเอง

เราคงโต้เถียงไม่ได้ว่า “ความร่ำรวย” คือวิธีที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การเกษียณอายุก่อนกำหนดได้ดี แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมาจนร่ำรวยได้ มีตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ผู้คนมากมาย พบว่า บางคนมีวิธีประหยัดค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน โดยได้เรียนรู้วิธีซ่อมแซมจากยูทูบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ เป็นต้น

  1. ไม่ต้องเร่งรีบ

ถ้าคุณใช้ระยะเวลายาวนานในการหารายได้ในขณะที่คุณมีศักยภาพทำงานได้ในระดับกลาง ต้องรีบหาวิธีใหม่เพื่อให้มีรายได้จนมีเงินเก็บมากขึ้น ยกตัวอย่าง หลังจากที่นาย Nelson เรียนจบปริญญาตรี เขาก็มาทำธุรกิจขายรถยนต์จนร่ำรวย โดยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสมาชิกโยคะ ค่าออกกำลังกาย เป็นต้น

  1. จัดลำดับความสำคัญของรายจ่าย

“การประหยัด” แน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อให้คุณมีเงินเก็บมากพอ ควรนำเงินสดไปเปิดบัญชีฝากเอาไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงมากกว่าที่คุณมีเงินสดเก็บไว้อยู่ในมือ

 

 

 

 

 

ชายเล็ก บดินทร์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา