Please assign a menu to the primary menu location under MENU

News

“พาณิชย์” ลุยปั้นร้านโชห่วยยุค4.0 ปลุก ศก.ท้องถิ่น

กรมพัฒน์ เร่งสร้างร้านค้าส่งค้าปลีก ‘รายใหม่’ ทั่วประเทศ ผลักดันเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น  ดึงต้นแบบแห่งความสำเร็จถ่ายทอดความรู้ และกลยุทธ์  ประเดิมเปิดตัวโครงการ 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า  กรมฯ ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกแบบเข้มข้นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการขายประกอบธุรกิจ  โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีเพียง 114 ร้านทั่วประเทศ และในจำนวนนี้มีร้านค้าปลีกโชวห่วยเครือข่ายมากกว่า 20,000 ร้าน

“ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นกลไกสำคัญของการขยายตลาดทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งกรมฯ ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบรายใหม่ให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเข้าไปพัฒนา ปรับปรุงร้านค้า และผลักดันให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจได้ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานราก” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว

ทั้งนี้  แนวทางการพัฒนาร้านค้าส่งค้าปลีก กรมฯ จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการเข้าไปให้คำแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่ร้านค้าส่งค้าปลีกรายอื่นๆ ขณะเดียวกัน จะช่วยตรวจประเมินศักยภาพและความพร้อมของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขร้านค้าด้วย

นางสาวบรรจิตต์ เผยด้วยว่า  กรมฯ มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อเปิดตัวโครงการ 4 ครั้ง 4 ภูมิภาคภายในเดือน มี.ค. นี้  เพื่อเชิญชวนร้านค้าส่งค้าปลีกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแบบเข้มข้น พร้อมเจาะลึกด้านการพัฒนาและวางระบบการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งแรก สามารถสมัครเข้าร่วมในอีก 3 พื้นที่ คือ จ.นครราชสีมา จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา