Please assign a menu to the primary menu location under MENU

SME ตอบโจทย์

Central Lab ปั้นเกษตรธรรมดาสู่เกษตรอินทรีย์ดันส่งออก

ที่ผ่านมาราคาพืชผลทางการเกษตรมักจะมีความแน่นอน ตลาดต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรไทยต้องรุกมากยิ่งขึ้น แต่การจะไปสู่ตลาดต่างประเทศได้นั้นต้องอาศัยความเป็นอินทรีย์ Central Lab จึงมียุทธศาสตร์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ด้านนี้ ติดตามได้ในรายการตอบโจทย์SME

ติดตามได้ในรายการ ตอบโจทย์ SME ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. ทางช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี โดยรับชมผ่านทางทรูวิชั่นส์ 49 หรือกล่อง DTV ช่อง 270  นอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ทเอสเอ็มอี  goo.gl/Kc5EBx และ https://www.smartsme.tv/

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา