Please assign a menu to the primary menu location under MENU

ข่าว

ทรูบิสิเนส เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจ และเทคโนโลยี TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0”

ทรูบิสิเนส ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจ และเทคโนโลยี TrueBusiness Forum 2017 “Smart Thailand 4.0” งานสัมมนาที่รวบรวมเอาความรู้ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ แนวคิด และบทวิเคราะห์ของผู้เชียวชาญจากหลากหลายแขนง พร้อมการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดธุรกิจ และเสริมศักยภาพให้เหล่าธุรกิจไทย เพื่อก้าวไปแข่งขันในตลาดโลก

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ฟรี ผ่านเว็บไซต์ http://truebusiness.truecorp.co.th/#news-section

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา