Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Did You KnowKnowledge

สาเหตุที่ “จีน” ยังคงรั้งตำแหน่งตลาดส่งออกอันดับ 1 ของโลก

กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศว่าปี 2016 จีนยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ 13.84 ล้านล้านหยวน (2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 13.2% ของการส่งออกทั่วโลก ในขณะที่ปี 2016 มีการนำเข้า 10.49 พันล้านหยวน ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ สูงถึง 24.33 ล้านหยวน

ปี 2017 ไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม) มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างคงที่ 6.2 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 14.8% (มูลค่า 3.33 ล้านล้านหยวน) และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 31.1% (มูลค่า 2.87 ล้านล้านหยวน)

ศุลกากรจีนเปิดเผยว่า การค้าระหว่างประเทศของจีนกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ตามเส้นทาง Belt and Road Initiatives ได้เติบโตทางการค้าอย่างมั่นคง คิดเป็นสัดส่วน 41.4% ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีน โดยไตรมาสแรกของปี 2017 มูลค่าการค้าระหว่าง จีน-รัสเซีย เพิ่มขึ้น 37%, จีน-ปากีสถานเพิ่มขึ้น 18.7%, จีน-โปแลนด์ เพิ่มขึ้น 19%, จีน-คาซัคสถาน เพิ่มขึ้น 69.3%, จีน-อินเดียเพิ่มขึ้น 27.7%, จีน-ยุโรป เพิ่มขึ้น 16.9%, จีน-สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 21.3% และ จีน-อาเซียน เพิ่มขึ้นกว่า 25%

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า การเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าจีนในไตรมาสแรก เป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต การปฏิรูปอุปทาน รวมทั้งการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ที่สำคัญจีนได้มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างหนัก ทำให้โครงสร้างการผลิตของจีนเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าแบบเดิมที่เน้นสินค้า Low-end และใช้แรงงานจำนวนมาก (Labor intensive) ไปเป็นสินค้า High-tech ที่ใช้แรงงานลดลงและสร้างแบรนด์ของตัวเอง ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของจีนยังคงเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการค้าระหว่างประเทศก็ตาม

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา