Please assign a menu to the primary menu location under MENU

KnowledgeTrend

โอกาสสินค้าไทย “ร้านสะดวกซื้อ” เติบโตเร็วในกัมพูชา

Super Duper ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงสัญชาติแคนนาดา เข้ามาเปิดบริการในกัมพูชาตั้งแต่ต้นปี 2015 ด้วยรูปแบบทันสมัย สะอาด ประกอบกับมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินค้านำเข้าและสินค้าท้องถิ่น ทำให้ Super Duper ได้รับการตอบรับอย่างดีจนมีแผนจะเปิดสาขา 2 เร็วๆนี้ ในเขต Boeung Trabek ย่านชุมชนและธุรกิจอีกแห่งในกรุงพนมเปญ

Super Duper สาขาแรกในพนมเปญได้รับการตอบรับที่ดีทั้งลูกค้าท้องถิ่นและลูกค้าต่างชาติ ทำให้ นาย Kirk MacManus ผู้บริหาร Super Duper เห็นถึงโอกาสมากมายของธุรกิจประเภทนี้ในกัมพูชา เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ชาวกัมพูชามีรายได้เพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อมากขึ้น ต้องการความสะดวกสบายและสินค้าที่มีคุณภาพ ประกอบกับมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในพนมเปญมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคในซุปเปอร์มาร์เกตหรือห้างสรรพสินค้ามากกว่าในตลาดสด

จึงส่งผลให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีธุรกิจในลักษณะคล้ายกันเปิดให้บริการอยู่หลายราย เช่น Lucky Supermarket, Bayon AEON, The Providore และ Thai Huot แต่ก็ยังไม่มากพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างพนมเปญ, เสียมราฐและสีหนุห์ จึงเป็นเหตุผลให้ Super Duper มีแผนที่จะขยายธุรกิจ โดยมีแผนจะเปิดสาขาที่ 2 เร็วๆนี้ และอีก 2-3 สาขาในปีต่อไป

สิ่งนี้ส่งผลให้อาหารสำเร็จรูป และสินค้าในชีวิตประจำวัน ที่ส่วนใหญ่ยังคงนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากไทย ซึ่งเป็นเจ้าตลาดกัมพูชา (เห็นได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆ ที่วางจำหน่ายสินค้าเป็นฉลากภาษาไทย) มีโอกาสเติบโตเพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากมีความชำนาญในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งมายาวนาน อีกทั้งยังได้เปรียบคู่แข่งจากชาติอื่นๆ ทั้งในด้านการขนส่ง รวมถึงภาพลักษณ์สินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดกัมพูชาอย่างมาก

credit images | cambodiayp.com

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

Leave a Response

ปิดโหมดสีเทา