ข่าวประชาสัมพันธ์

เมียนมาร์สนใจร่วมงาน Secutech Thailand

แชร์

ผู้ประกอบการเมียนมาร์สนใจร่วมงาน Secutech Thailand 2017 ชี้ตลาดระบบรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องแนวคิด เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัย

นายศิระพัฒน์ เกตุธาร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิล์ดเด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด เผยการจัดกิจกรรม Secutech Thailand Road Show ในประเทศเมียนมาร์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากความต้องการเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และโครงการพัฒนาโครงการข่ายสาธารณูปโภค และการพัฒนาเมืองใหม่ของรัฐบาลเมียนมาร์

“งาน Secutech Thailand 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ที่กำหนดจัดระหว่าง 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด Smart City Safe City มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเมียนมาร์ ทั้งในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล” นายศิระพัฒน์กล่าว และเสริมว่า “จากการเข้าพบกับตัวแทนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมาร์ (UMFCCI) ต่างก็ให้ความสนใจที่จะจัดนำกลุ่มนักธุรกิจเมียนมาร์เข้าร่วมงาน Secutech ในปีนี้”

มร. เนย์ เมียว ต้า ออง นายกสมาคมกล้องวงจรปิดเมียนมาร์ เปิดเผยว่า ความต้องการระบบการรักษาควาปลอดภัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนอกเหนือจากความต้องการเพื่อการรักษาความปลอดภัยระดับครัวเรือนแล้ว การนำระบบรักษาความปลอดภัยไปใช้ในภาคธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการเมือง ระบบการจราจร การคมนาคมขนส่ง และในระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเมียนมาร์ยังจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาการเรียนรู้ดานเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

“ดังที่ทราบกันดีว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาเมืองและโครงข่ายสาธารณูปโภค ดังนั้นการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมาร์ โครงการพัฒนาเมืองใหม่ของนครย่างกุ้ง และโครงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ จะส่งผลให้ความต้องการเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน” นายศิระพัฒน์กล่าว

ขณะที่ มร. คิน ม่อง ตัน นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมาร์ ได้แสดงความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์เมียนมาร์น่าจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากรัฐบาลลดภาษี ขณะเดียวกันโครงการย่างกุ้งเมืองใหม่ โครงการสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการของเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย และการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ความต้องการสูงขึ้น มร. วิน ติน เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเมียนมาร์ กล่าวว่า “ภาคอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้ว โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม อาทิ โครงการเศรษฐกิจพิเศษเตลาวา ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์และญี่ปุ่น จะผลักดันให้ความต้องการเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น”

ดังที่ทราบกันว่าทุกวันนี้ระบบเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยได้ทำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจแขนงต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อาทิ ระบบค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retails) นั้นก็กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดเมียนมาร์ มิส คิน เมียว เท็ต รองนายกสมาคมค้าปลีกเมียนมาร์กล่าวว่า “ธุรกิจค้าปลีกของเมียนมาร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามสภาพความเป็นอยู่และค่าครองชีพของประชากรที่ดีขึ้นโดยจะเป็นได้จากจำนวนของศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ระบบสมาร์ทรีเทลน่าจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับผู้ประกอบการค้าปลีก”

มร. ติน จอ มิน เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกเมียนมาร์ เชื่อว่า การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยถือเป็นเรื่องปกติสำหรับอาคารสมัยใหม่ ทั้งคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงาน แต่เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมก็เริ่มเป็นที่สนใจ และมีการใช้งานบ้าง แต่อาจจะไม่ครบทั้งระบบ และใช้เวลาในการเข้าถึงตลาด แต่ผมเชื่อว่าจะเริ่มแพร่หลายกลุ่มคนรุนใหม่และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเมียนมาร์

นายศิระพัฒน์กล่าวว่า “ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ผู้ประกอบการเมียนมาร์ต่างให้ความสนใจงาน Secutech Thailand 2017 ที่เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดแสดงเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์ทโฮม และระบบการป้องกันอัคคีภัยและวิบัติภัย งานสำคัญของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้การจัดงานภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ-เมืองปลอดภัย (Smart City Safe City) ยังสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเติบโตของตลาดเมียนมาร์เป็นอย่างดี”

“พร้อมกันนี้เพื่อให้การจัดงานมีความครบถ้วนในเชิงของเทคโนโลยี คณะผู้จัดงานได้ผนวกการจัดงานร่วมกับ Thailand Lighting Fair 2017 และ Thailand Building Fair 2017 ส่งผลให้เกิดความครบถ้วนของเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างครบวงจรและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานได้อย่างครบครัน” นายศิระพัฒน์กล่าว

งาน Secutech Thailand 2017 เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เวิล์ดเด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด และ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต นิว เอร่า บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำของโลก โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ (www.secutechthailand.com)

“ในการเดินทางไปจัดกิจกรรมโรดโชว์ที่กรุงย่างกุ้ง พบว่า ผู้ประกอบการและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจงาน Secutech Thailand 2017 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเล็งเห็นว่างาน Secutech จะเป็นเวทีเทคโนโลยีที่สำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเมียนมาร์ได้เลือกสรรเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาเมือง ขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ผ่านเวทีการสัมมนา รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับบรรดาผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกและนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน”

มร. เนย์ เมียว ต้า ออง กล่าวว่า “สมาคมฯ ให้ความสนใจและจะจัดกลุ่มนักธุรกิจเมียนมาร์เข้าร่วมงาน Secutech Thailand 2017 เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่สำคัญเพื่อแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า เนื่องจากสมาชิกของสมาคมฯ ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้ติดตั้ง และผู้วางระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของเมียนมาร์”

ต้องการรายละเอียดงาน Secutech Thailand 2017 เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณมาเรียน เข็มเพชร บริษัท เวิล์ดเด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด โทร 02 664 6488 ต่อ 403 หรือ marian@worldexgroup.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.secutechthailand.com

แสดงความคิดเห็น