Financial Servicesข่าวการเงินสินเชื่อแนะนำ

สินเชื่อเอสเอ็มอีธนาคารไทยพาณิชย์

แชร์

สินเชื่อโครงการพิเศษ

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 10 ล้านบาท

 • สินเชื่อ SCB SME วงเงินสูงสุด 3 เท่า ผ่อนนาน 30 ปี
 • สินเชื่อวงเงิน 3 เท่า
 • สินเชื่อ SCB SME ดอกเบี้ยลดได้
 • สินเชื่อร้านทอง สำหรับลูกค้า SME
 • โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier
 • สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 – 75 ล้านบาท

 • สินเชื่อ SCB กล้าให้
 • โครงการสินเชื่อวงเงิน 5 เท่า

สำหรับผู้ประกอบการที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 75 ล้านบาท

 • สินเชื่อ SME ก้าวไกล
 • สินเชื่อการค้าต่างประเทศโตไว
 • สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมางานเอกชน
 • สินเชื่อ SCB SME Premium Credit
 • สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้รับเหมางานภาครัฐ

https://goo.gl/9jzAZu

https://goo.gl/8ZDJtx

แสดงความคิดเห็น