Please assign a menu to the primary menu location under MENU

Breaking NewsNewsSME News

รัสเซียเร่งจัดทัพนักลงทุนใน EEC ของไทย

แชร์

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ใช้โอกาสในช่วงการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา พบหารือทวิภาคีกับ นายอเล็กเซย์ กรูซเดียฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนที่ต่อเนื่องและมีทิศทางเป็นบวกระหว่างกัน

และเร่งผลักดันการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563 ตามที่ผู้นำสองฝ่ายตกลงกันไว้ รวมทั้งเพื่อปูทางสำหรับการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียตามคำเชิญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ รัสเซียได้แสดงความสนใจในการเข้ามาร่วมในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยอย่างมาก ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเเศรษฐกิจครั้งที่ 3 เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา สองฝ่ายได้ตกลงให้จัดตั้งคณะทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างโครงการ Eastern Economic Corridor ของไทยและโครงการพัฒนาของรัสเซีย ซึ่งฝ่ายไทยจะมีสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย

สองฝ่ายจึงตกลงให้เร่งการดำเนินการของคณะทำงานเพื่อให้ฝ่ายรัสเซียสามารถรับทราบข้อมูลและโอกาสการร่วมลงทุนใน EEC ได้อย่างตรงตามความต้องการ ในการหารือนี้ทางรัสเซียจะกลับไปจัดเตรียมคณะนักธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อมาเยือน EEC ของไทยโดยเร็วเช่นเดียวกับคณะของฮ่องกงและญี่ปุ่น

ส่วนสินค้าเกษตรที่ไทยเร่งรัดให้รัสเซียเพิ่มการนำเข้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยางพาราจากไทยนั้น สองฝ่ายเห็นว่ายังมีโอกาสความร่วมมือในด้านอื่นอีกมาก ควรมองในลักษณะของโครงสร้างที่จะเป็นประโยชน์ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทไทยเข้าไปลงทุนด้านการเกษตรอยู่แล้วและน่าจะมีบริษัทอื่นๆ ตามไปลงทุนในรัสเซียเพิ่มขึ้นอีก

ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและรัสเซียมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 1,380 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสูงถึงร้อยละ 71 โดยการส่งออกเพิ่มร้อยละ 55 และการนำเข้าเพิ่มร้อยละ 79

แสดงความคิดเห็น