SME Smart Serviceรายการย้อนหลัง

“อยากมีธุรกิจไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำ” กับ คุณโสรยา คำแก้ว (โค้ชหญิง)

แชร์

รายการ SME Smart Service พูดคุยในหัวข้อ “อยากมีธุรกิจไม่ใช่แค่คิด แต่ต้องลงมือทำ” กับ คุณโสรยา คำแก้ว (โค้ชหญิง) Public Speaking / Personality for Success เจ้าของแฟนเพจ : ปากเป็นเอก by โค้ชหญิง พบกับรายการ SME Smart Service ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 -14.00 น. ได้ทาง ช่อง SmartSME ทรู 49

แสดงความคิดเห็น