Breaking NewsNewsSME News

ปลื้ม “ข้าวหอมมะลิไทย” แชมป์อร่อยที่สุดในโลก

ข้าวหอมมะลิไทย
แชร์

“ข้าวหอมมะลิไทย” แชมป์อร่อยที่สุดในโลกรวม 5 สมัย

           นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการจัดประกวดข้าวดีเด่นโลก (The World’s Best Rice 2017) ครั้งที่ 9 ที่มาเก๊า จัดโดยองค์กร The Rice Trader ซึ่งเป็นองค์กรต่างประเทศที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวโลกที่มาเก๊า ปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิไทยสามารถคว้าแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกมาครองอีกหนึ่งสมัย โดยข้าวหอมของประเทศกัมพูชาได้อันดับที่ 2 และข้าว ST24 ของประเทศเวียดนามได้อันดับ 3 แสดงให้เห็นว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวหอมดีที่สุดในโลกมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลและยังคงรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ หลังจากเมื่อปี 2559 ข้าวหอมมะลิไทยทวงตำแหน่งแชมป์กลับคืนมาและยังคงรักษาแชมป์ได้อีกปีนี้

จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นแชมป์ข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 9 ครั้ง โดยไทยเคยคว้าแชมป์รางวัลดังกล่าวในการประกวดครั้งที่ 1 (ปี 2552) ครั้งที่ 2 (ปี 2553) ครั้งที่ 6 (ปี 2554) ครองแชมป์ร่วมกับข้าวผกาลำดวนของกัมพูชา และครั้งที่ 8 (ปี2559) แสดงให้เห็นว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นรักษาคุณภาพและดูแลมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวด รวมทั้งจะมีการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

สำหรับแผนการรักษาคุณภาพมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย จะเดินหน้าสร้างความรู้เกษตรกรเพื่อปลูกข้าวคุณภาพดี เก็บเกี่ยวในช่วงที่เหมาะสม ส่วนการขยายช่องทางการตลาดจะดำเนินการทั้งช่องทางปกติ และ Online การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางเยือนประเทศลูกค้าเป้าหมาย เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน สหรัฐเพื่อเจรจาขยายตลาดข้าว และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย และการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติในไทย เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น