ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์ จังหวัดลพบุรี เหนียว นุ่ม มีสารอาหารมากถึง 30 เท่า

แชร์

กองทุนหมู่บ้านอ้ายเสา หมู่ 6 จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของประเทศ มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งคนเถ้าคนแก่ในชุมชนก็เป็นเกษตรกร ทำนา ทำไร่ ทำสวน แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมาช้านาน จนในปัจจุบันทางกลุ่มได้มีการรณรงค์ทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้ยา ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพแทน จึงทำให้ข้าวที่ได้เหนียว นุ่ม มีคุณภาพมากกว่าเดิม ซึ่งข้าวที่ได้รับความนิยมมากก็คือ ข้าวหอมนิลจักรพรรดิ์ เหนียว นุ่ม มีสารอาหารมากถึง 30 เท่า ส่วนข้าวไรด์เบอรี่ของที่นี่จะหอมนุ่มกว่าเจ้าอื่นๆ ทั้งนี้นอกจากการขายข้าวแล้วในกลุ่มยังได้ต่อยอดพัฒนาสินค้านำข้าวมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆมากมาย เช่น สบู่ข้าว เป็นต้น

 

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

ข้าว จังหวัดลพบุรี

 

แสดงความคิดเห็น