Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

ธนาคารออมสิน เล็งปล่อยกู้สร้างอาชีพ แบบไม่จำกัดวงเงิน

ธนาคารออมสิน
แชร์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาเห็นชอบสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะที่ 2 โดยธนาคารได้รับมอบหมายนโยบายจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  สำหรับสินเชื่อดังกล่าวจะไม่จำกัดวงเงิน จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของธนาคารซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย และกระตุ้นให้เกิดอาชีพใหม่ๆ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ และจะขอให้กระทรวงการคลังและรัฐบาล แยกสินเชื่อประเภทนี้ออกเป็นโครงการนโยบายภาครัฐ หรือพีเอสเอ และขอรับการชดเชยกรณีที่ผู้กู้ที่มีรายได้น้อย ค้างชำระจนเป็นเอ็นพีแอล

รูปแบบของสินเชื่อจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน รายได้อาจผ่อนปรนให้ระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะพิจารณาการขอแยกเป็นพีเอสเอ และชดเชยกรณีเป็นเอ็นพีแอลได้หรือไม่ เพราะผู้มีรายได้น้อยความสามารถชำระหนี้ต่ำ ทำให้ธนาคารมีความเสี่ยงสูง อาจกระทบกับธนาคารได้ จึงขอให้ไม่รวมกับผลดำเนินงานของธนาคาร แต่ถ้ารัฐบาลไม่เห็นชอบ ทางธนาคารก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

นายชาติชายกล่าวว่า ในเบื้องต้นจะร่วมกับสถาบันการศึกษาในการจัดฝึกอบรมสร้างอาชีพ และจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจัดหาอาชีพในลักษณะแฟรนไชส์ ฟู้ดทรัค และร้านค้าริมทางหรือสตรีทฟู้ด ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านการขอสินเชื่อของธนาคารออมสินในการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีอาชีพ สร้างรายได้พิเศษ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังร่วมกับผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน “ตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชนครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นการจัดสถานที่ให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยได้มีพื้นที่ในการค้าขาย มีรายได้ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยการจัดงานในครั้งนี้มี 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 พ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

แสดงความคิดเห็น