Breaking NewsNewsSME News

พาณิชย์หนุนอีก 8 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นจุดท่องเที่ยว ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

เกษตรอินทรีย์
แชร์

พาณิชย์ หนุน 8 ชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็นจุดท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดยจะผลักดันหมู่บ้าน เกษตรอินทรีย์ ทั้ง 8 แห่ง ที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมให้เป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ที่ต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม ไปดูกระบวนการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ทำ เกษตรอินทรีย์

โดยขณะนี้กระทรวงได้ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นมาแล้ว 8 แห่ง และต่อไปจะผลักดันให้ทั้ง 8 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมผลักดัน ให้คนเข้าไปเที่ยว ไปชม ไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปดูวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างๆ รายได้จากคนที่เดินทางท่องเที่ยว และส่งผลให้เศรษฐกิจระดับฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่งที่กระทรวงได้เข้าไปส่งเสริมนั้น ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกมาจำหน่ายในตลาดได้ต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีสินค้าโดดเด่นต่างกัน และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้า ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ มาตรฐานของสหภาพยุโรป แคนาดา มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมและมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ โดย 8 ชุมชนเดิมที่ร่วมขับเคลื่อน ได้แก่

1. หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น

2. หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

3. หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

4. หมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม มีสินค้าเด่น คือ ผักสวนครัว

5. หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีสินค้าเด่น คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ

6. หมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีสินค้าเด่น คือ กล้วยหอมทอง

7. หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จังหวัดลพบุรี มีสินค้าเด่น คือ งาดำ ถั่วดาวอินคา

8.หมู่บ้านบางเพนียด จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสินค้าเด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน

ที่มา: moneychannel.co.th

แสดงความคิดเห็น