Breaking NewsNews

กรมบังคับคดี ดันบ้านมือสองช่วยคนจน 3 จังหวัดชายแดนใต้

บ้านมือสอง
แชร์

ดันบ้านมือสองช่วยคนจน 3 จังหวัดชายแดนใต้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ บ้านมือสอง สำหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 มีทรัพย์สินเป็นที่ดินว่างเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถูกยึดในชั้นบังคับคดีและอยู่ระหว่างการประกาศขายทอดตลาดกว่า 208 ล้านบาท และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมรวมถึงลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและสนับสนุนไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ รวมทั้งให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ถูกยึดในชั้นบังคับคดีขายทอดตลาดได้

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะพิจารณาให้สินเชื่อกับผู้ซื้อบ้านมือสองในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 45 แปลงราคาประเมินประมาณ 23 ล้านบาท จังหวัดยะลามีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7 แปลงราคาประเมินรวม 3.6 ล้านบาท  และที่จังหวัดนราธิวาส มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 34 แปลง ราคาประเมินรวม 17.63 ล้านบาทรวมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะขายทอดตลาดจำนวน 96 แปลงราคาประเมินกว่า 46 ล้านบาท

สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่สนใจโครงการบ้านมือสองใน 3 จังหวัด สามารถวางเงินประกันร่วมประมูลทรัพย์ราคาประเมินไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยทรัพย์ราคาประเมิน100,000 – 200,000 บาท วางหลักประกัน 8,000 บาท ราคาประเมินเกิน 200,000 – 500,000 บาท วางหลักประกัน 20,000 บาท และทรัพย์ราคาประเมินเกิน 500,000 – 1,000,000 บาท วางหลักประกัน 40,000 บาท ซึ่งการลดวงเงินประกันเพื่อซื้อสิ่งปลูกสร้างมือสองในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศราชกิจจานุเบกษา

Credit images | yala-patani-naratiwat.blogspot.com

แสดงความคิดเห็น