ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์หนุน ผ้าไหมปักธงชัย จัดเทศกาลไหมไทย ครั้งที่ 17

ผ้าไหมปักธงชัย
แชร์

พานิชย์ผนึกกำลังกองทุนหมู่บ้านหนุน ผ้าไหมปักธงชัย เป็นโครงการนำร่องตลาดประชารัฐสินค้าเฉพาะทางในระดับพื้นที่ คาดหวังเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่ต่างๆเป็นโครงข่ายตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว “ เนื่องในโอกาสที่ตนได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนและเละชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้มอบนโยบายให้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พิจารณาแนวทางการ เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านตามแนวทางโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน ซึ่งพบว่าอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดของกลุ่มประเทศอาเซียน ( Asean Silk Sourcing Hub ) รวมทั้งเป็นศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ศูนย์ประสานกิจกรรมของกลุ่มจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จึงเล็งเห็นความพร้อมในการคัดเลือก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม พร้อมศึกษาแนวทางพัฒนาและยกระดับผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีช่องทางการจำหน่าย และเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคและคู่ค้าต่างๆมากยิ่งขึ้น เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น และยังเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ก้าวขึ้นสู่การเป็นแหล่งวัสดุผ้าไหมที่สำคัญของโลก”

 

โดยโครงการนำร่อง ที่กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับโครงการประชารัฐ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา อำเภอปักธงชัยและสมาคมไหมไทย จังหวัดนครราชสีมา คือ งานเทศกาลไหม (Thai Silk Festival 2017 ) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผ้าไหมปักธงชัย

ดำเนินงานภายใต้แนวนโยบายโครงการตลาดผ้าไหมประชารัฐเพื่อประชาชน เป็นการนำร่องตลาดประชารัฐสินค้าเฉพาะทางในระดับพื้นที่ รวบรวมผ้าไหมที่ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานที่ดีที่สุดของประเทศ ผ้าพื้นถิ่น ของกินของใช้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศ กว่า 170 ร้านค้า มาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษและภายในงานยังมีกิจกรรม อื่นๆ อีก อาทิ

– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– นิทรรศการโครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน
– นิทรรศการไหม ในการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีและได้ มาตรฐานตรานกยูงและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
– การสาธิตวิธีการทำไหม และกระบวนการผลิตผ้าไหมอย่างครบวงจร

รวมทั้งการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังในทุกค่ำคืน คือ

วันที่ 9 ธันวาคม – กุ้ง สุทธิราช
วันที่ 10 ธันวาคม – แกงส้ม เดอะสตาร์
วันที่ 11 ธันวาคม – ไอซ์ ศรัญญู
วันที่ 12 ธันวาคม – จ๊ะ อาร์สยาม
วันที่ 13 ธันวาคม- วง 25 Hour
วันที่ 14 ธันวาคม- มนต์แคน แก่นคูน
วันที่ 15 ธันวาคม- ก๊อต จักรพรรณ์

เทศกาลไหมไทย Thai Silk Festiaval 2017

วันที่ 9-15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00- 22.00

“ตลาดประชารัฐเฉพาะทางสู่ความรวมใจ สืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมปักธงชัย ไทยสู่สากล”

แสดงความคิดเห็น