Breaking NewsNewsSME News

หอการค้าไทย ประเมิน 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี2561

อาชีพดาวรุ่ง
แชร์

วิเคราะห์ 10 อาชีพดาวรุ่ง ดาวร่วงปี 2561 โดยหอการค้าไทย

นายวชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ 10 อาชีพดาวรุ่ง ปี 2561 ได้แก่

 1. แพทย์ (แพทย์ผิวหนัง ศัลยแพทย์)
 2. โปรแกรมเมอร์ วิศวกรซอฟแวร์ และนักพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล
 3. นักการตลาดออนไลน์ รวมทั้วรีวิวเวอร์ เน็ตไอดอล
 4. นักการเงิน นักออกแบบวิเคราะห์ระบบด้านไอที ให้คำปรึกษาด้านระบบไอที
 5. กราฟฟิคดีไซต์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
 6. นักวิทยาศาสตร์ด้านความงาม (คิดค้นเครื่องสำอาง หรือครีม เป็นต้น)
 7. อาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 8. ผุ้ประกอบการธุรกิจ (สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ e-commerce เป็นต้น)
 9. อาชีพในวงการบันเทิง (ดารานักแสดง นักร้อง) สถาปนิก มัณฑนากร
 10. ครูสอนพิเศษ ติวเตอร์ อาชีพเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และการขนส่ง และนักบัญชี

โดยปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อยู่ที่ 4.2% อัตราการว่างงานในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 0.9% แนวโน้มการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่าย การเปิดเสรีทางการค้าและบริการมีมากขึ้น ซึ่งมีผลต่ออาชีพเด่น ขณะที่ 10 อาชีพดาวร่วง พบว่า 10 อาชีพที่ไม่โดดเด่นในปี 2561 ได้แก่

 1. อาชีพตัดต้นไม้ ช่างไม้ไม่มีฝีมือ
 2. พ่อค้าคนกลาง
 3. อาชีพย้อมผ้า
 4. บรรณารักษ์ ไปรษณีย์ ด้านการส่งจดหมาย
 5. พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน
 6. การตัดเย็บเสื้อผ้าโหล
 7. การทำรองเท้า ซ่อมรองเท้า
 8. เกษตรกร ครู อาจารย์
 9. อาชีพแม่บ้านทำความสะอาด
 10. นักหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้สื่อข่าว

แสดงความคิดเห็น