Did You Know

ชาวเพจเห็นด้วย Café Amazon สำเร็จได้เพราะสิ่งนี้! SME มีคำตอบ

แชร์

เรียนรู้ความสำเร็จ

จากการวิเคราะห์ถึงเหตุผลที่ Café Amazon สามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเล ราคา ภาพลักษณ์ รสชาติ เวลา และสาขา ทำให้ชาวเพจ Smart SME เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลต่างๆมากมาย ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่ชาวเพจเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกัน คือ ในเรื่องของทำเลที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย รวมไปถึงเรื่องของราคาที่ผู้บริโภคยอมรับ

แต่ถึงอย่างไรสิ่งที่เราได้มากกว่าความคิดเห็น คือ เราสามารถนำส่วนที่ดีของแต่ละแบรนด์มาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ โดยเรียนรู้จากจุดอ่อน-จุดแข็งของแบรนด์นั้นๆ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจของตัวเอง

ความคิดเห็นบางส่วนจากแฟนเพจ ในหัวข้อ Café Amazon ทำไมถึงประสบความสำเร็จ??” แต่ละคนจะมีความคิดเห็นไปในทางใดนั้น ไปดูกันเลย

ความคิดเห็นทั้งหมดรวมไว้ที่นี่ คลิกเลย https://goo.gl/C7KV5s

แสดงความคิดเห็น