SME News

ไทยอันดับ 5 ของโลก…ที่น่าส่งลูกมาเรียน

แชร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจที่ได้รับทราบว่าสำนักข่าว U.S. News & World Report ได้เผยแพร่ผลการ จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่างๆ ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ usnews.com โดยประเทศไทยยังคงครองแชมป์อันดับ 1 จากทั้งหมด 80 ประเทศทั่วโลกในเรื่องการเป็น ประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to Strat a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังเป็นประเทศที่น่าลงทุน (Best Countries to Invest In) อันดับที่ 8 จาก 25 ประเทศทั่วโลก

“นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลพยายามเป็นอย่างมากที่จะสร้างบรรยากาศให้ เอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุนในประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการ จ้างงาน สร้างรายได้ตั้งแต่ระดับนักธุรกิจลงไปถึงผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผลการจัดอันดับนี้ถือเป็นสิ่งยืนยันว่า ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเหตุผลหลักมาจากการที่รัฐบาลได้ลดขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการลง ซึ่งนอกจากมุมมองด้านการทำธุรกิจและการลงทุนแล้ว ประเทศไทยยังมีจุดเด่นในสายตาของชาวต่างชาติอีกหลายด้าน เช่น เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับ 5 ในการไปศึกษาต่อ อันดับ 9 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว และอันดับ 4 ประเทศที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากที่สุด ดังนั้น จึงอยากให้คนไทยมีความภาคภูมิใจ ร่วมกันรักษาและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไป พร้อมกับรัฐบาล”

แสดงความคิดเห็น