Breaking NewsNewsSME News

คลังยันไม่ขึ้นภาษีปีนี้ แต่จะไล่เช็คบิลคนไม่จ่ายและลุยเก็บ Vat ร้านค้าออนไลน์แทน

ขึ้นภาษี
แชร์

คลังยันไม่ขึ้นภาษีปีนี้ แต่จะไล่เช็คบิลคนไม่จ่ายและลุยเก็บ Vat ร้านค้าออนไลน์แทน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เพราะรัฐบาลได้พัฒนาและสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ระดับฐานราก พร้อมแก้ปัญหาความยากจน โดยใช้นโยบายทางการคลังแบบผ่อนคลาย ใช้การเติมเงินภาครัฐเข้าไปช่วยผู้มีรายได้น้อย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งในปีนี้ยังคงเดินหน้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 ที่เน้นการสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือให้เกิดความยั่งยืนและขจัดหนี้นอกระบบให้หมดไป ส่วนเรื่องภาษี ยืนยันว่าจะไม่มีการ ขึ้นภาษี

แต่กระทรวงการคลังจะพยายามดูในเรื่องของการขยายฐานการจัดเก็บ คนที่ไม่เคยเสีย หรือเสียไม่ถูกต้อง ก็ต้องทำให้ถูกต้อง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีรายอื่น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคลังได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีเดียว ออกพระราชกฤษฎีกาไม่มีโทษย้อนหลัง

ซึ่งมีเอสเอ็มอีมาเข้าร่วมกว่า 5 แสนราย ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งมีการเสียถูกต้องแล้ว ซึ่งต้นปี 2562 หากผู้ประกอบการรายใดต้องการขอสินเชื่อ ก็จะต้องใช้ข้อมูลยื่นเสียภาษีร่วมด้วย หากยื่นเสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง ก็จะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

นอกจากนี้ คลังจะพยายามจัดเก็บภาษีธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งไม่เคยเสียภาษีถูกต้อง ก็จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากรายจ่ายในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ฐานะการคลังของประเทศยังคงแข็งแกร่ง พร้อมรับกับการเติบโต โดยเงินมีทุนสำรองระหว่างประเทศกว่า 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ดุลการค้ายังเกินดุล ส่วนหนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ 40 ของจีดีพี

แสดงความคิดเห็น