Business TipsCase StudyDid You Know

อาชีพน่าลงทุน ขายผัก-ผลไม้ออร์แกนิค ปลูกง่าย กำไรงาม

แชร์

ผัก-ผลไม้ ออร์แกนิค ปลูกง่าย สร้างรายได้งาม

ถ้าพูดถึงผัก-ผลไม้ออแกนิกส์ หลายๆคนคงคาดไม่ถึงว่าผลผลิตทางการเกษตรนี้จะสร้างกำไรให้ผู้ปลูกได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งตอบรับกับเทรนด์รักสุขภาพในปัจจุบันที่กำลังได้รับความนิยม ทำให้สินค้าทางการเกษตรชนิดนี้มีผู้บริโภคให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

แนวโน้มความต้องการของตลาด

หากพูดถึงการบริโภคผัก-ผลไม้ของคนไทยในปัจจุบันถือได้ว่ามีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถหาแหล่งซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงได้เกิดเป็นโครงการ The Basket ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งการปลูกผักแบบไร้สารเคมีนั้น สิ่งที่ผู้ปลูกต้องมีคือ “ความอดทน”

อดทนอย่างแรก คือ อดทนต่อการเจริญเติบโตของพืชผล เพราะผักอินทรีย์นั้นมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าผักที่ใช้สารเคมี ผู้ปลูกจึงต้องใช้ความอดทนในการดูแล รวมไปถึงคอยกำจัดวัชพืชที่มาทำลายพืชผลทางการเกษตรอีกด้วย

อดทนอย่างที่สอง คือ อดทนต่อความสำเร็จ เมื่อการเจริญเติบโตของพืชผลไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในวันเดียว ทำให้ผู้เพาะปลูกไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายแบบวันต่อวันได้ จึงทำให้ผู้ปลูกต้องรอคอยความสำเร็จนานสักหน่อย แต่สิ่งที่ได้รับนอกจากผลกำไรแล้ว ยังส่งผลให้สุขภาพของผู้ปลูกและผู้ซื้อดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โครงการ The Basket ตะกร้าผักจากสวนของคุณ เชื่อมคนปลูกกับคนซื้อด้วย Social Media

โครงการ The Basket ถือเป็นโครงการที่จะรวมเหล่าเกษตรกรผู้เพาะปลูกผัก-ผลไม้อินทรีย์ไว้ด้วยกัน เพื่อเชื่อมต่อผู้ปลูกกับผู้ซื้อด้วยโซเชียลมีเดียเพื่อง่ายต่อการซื้อขาย ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นมา ทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผลอินทรีย์มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ร่วมโครงการขายผัก-ผลไม้ออแกร์นิกส์ผ่านช่องทางออนไลน์นี้มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 80,000 – 100,000 บาทเลยทีเดียว

แสดงความคิดเห็น