Business TipsDid You Know

สินค้า-ธุรกิจ ที่น่าลงทุน ในประเทศ กัมพูชา

แชร์

ขายอะไรดีที่ “กัมพูชา”

ประเทศ กัมพูชา ถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนไทย ประชากรมีประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งชาวกัมพูชายอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทยเป็นอย่างมาก โดยช่องทางลำเลียงสินค้าไปยังกัมพูชานั้นจะผ่าน จ.ตราดไปยังพนมเปญ มีค่าใช่จ่ายในการขนส่งไม่มากนัก ทำให้ประเทศกัมพูชาเป็นอีกประเทศที่น่าลงทุนสำหรับคนไทย

ธุรกิจ และ สินค้า ที่น่าลงทุนในกัมพูชา ได้แก่

  • โรงงานผลิตขวดบรรจุภัณฑ์

เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ คือ ความต้องการสินค้าประเภทขวดมีมาก แต่กำลังการผลิตมีไม่มากนัก จึงทำให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจน้ำดื่มขาดแคลนขวดบรรุจุภัณฑ์ จนบางครั้งขาดแคลนถึงขั้นต้องแย่งชิงกับคนกัมพูชาเลยทีเดียว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจผลิตขวดบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจที่น่าลงทุน

  • สินค้าอุปโภค – บริโภค

สินค้าที่ได้รับความสนใจจากชาวกัมพูชา คือ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสมุนไพร ยารักษาโรค เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวที่มีโรงแรมเกิดขึ้นมากมาย สินค้าหรือธุรกิจที่สามารถนำไปขายกับโรงแรมได้ ไม่ว่าจะเป็น เฟอร์นิเจอร์ หรือ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ ล้วนเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของเหล่าผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงแรม

  • ผลไม้

เนื่องจากประเทศกัมพูชาเป็นอีกประเทศที่คนจีนนิยมท่องเที่ยว และผลไม้ไทยเป็นที่ต้องการของคนจีนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น มะพร้าว ทุเรียน มะม่วง สับปะรด กล้วย ขนุน มังคุด เงาะ ฯลฯ หากเราสามารถนำผลไม้เข้าไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวของกัมพูชาได้ ก็อาจเป็นอีกช่องทางของการหารายได้เข้ากระเป๋าคนไทยได้แบบสบายๆ

  • วัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากประเทศกัมพูชาเริ่มมีการก่อสร้างอสังหาฯต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

  • ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า – ร่างกาย

สำหรับเครื่องสำอางที่ได้รับความสนใจจะเป็นสกินแคร์ โลชั่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชา ซึ่งสินค้าที่นำไปขายนั้นไม่ควรมีราคาที่สูงเกินไป เพราะขัดแย้งต่อรายได้ที่ชาวกัมพูชาได้รับ ซึ่งอาจต้องวางแผนการตลาดให้ดีก่อนลงทุน

แสดงความคิดเห็น