ข่าว

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 13 มี.ค.นี้

แชร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประชาพิเคราะห์ นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ พร้อมรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรอง มาตรฐานอาชีพ คณะทํางาน บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี ที่

https://goo.gl/forms/lDUzwuuAN3JC83eF3

แสดงความคิดเห็น