SME News

เล็ง ขึ้นค่าแท็กซี่ เริ่มต้นที่ 40 บาท รถติดนาทีละ 1 บาท

ขึ้นค่าแท็กซี่
แชร์

นายสุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการชำนาญการขนส่ง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงผลการศึกษาแนวทางการปฏิรูปแท็กซี่ ว่าจะสามารถสรุปเสนอไปยังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อพิจารณาในเดือน พ.ค. โดยเบื้องต้นจะปรับโครงสร้าง ขึ้นค่าแท็กซี่ กำหนดค่าบริการเริ่มต้นจากเดิม 35 บาท เป็น 40 บาท ช่วง 2 กิโลเมตร (กม.) แรก

นอกจากนี้ จะปรับอัตราการคิดราคาค่าโดยสารแบบใหม่ อิงรูปแบบในต่างประเทศ โดยการแยกค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน

1. ค่าโดยสารตามระยะทาง

2. เวลาในการเดินทาง จากเดิมที่คิดค่าโดยสารตามระยะทางและความเร็วของยานพาหนะ เนื่องจากปัจจุบันแท็กซี่จำนวนมากที่ต้องการเลี่ยงพื้นที่รถติดเพราะสูญเสียรายได้ 20-30% ส่งผลให้เกิดปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสาร

แนวทางการ ขึ้นค่าแท็กซี่

สำหรับแนวทางใหม่จะคิดราคาตามเวลาที่เดินทางจริงเพื่อแก้ข้อบกพร่องดังกล่าว อย่างเช่น ผู้โดยสารใช้บริการแท็กซี่ระยะทาง 5 กม. มีค่าโดยสารตามระยะทาง 50 บาท แต่ช่วงดังกล่าวมีปัญหารถติดเสียเวลาเดินทางมากกว่าเวลาปกติ 15 นาที ก็อาจจะคิดเพิ่มไปอีกนาทีละ 1 บาท ทำให้ผู้โดยสารต้องจ่ายค่าโดยสารทั้งหมด 65 บาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายใหม่ทั้งหมด เพียงแค่แก้กฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ ดังนั้น หาก ขบ.พิจารณาเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่กระทรวงคมนาคม เพื่อบังคับใช้ให้ได้ภายในปลายปีนี้

นายสุเมธ กล่าวว่า การใช้วิธีคิดราคาแบบใหม่นั้นทำให้สามารถคำนวณราคาได้ดีกว่าของเดิม อีกทั้งยังเป็นธรรมกับผู้ให้บริการอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันรายได้ของคนขับแท็กซี่ต่อวันเมื่อหักต้นทุนแล้วจะอยู่ที่ราว 300-400 บาท เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำปกติ ส่งผลให้กิจการแท็กซี่ไม่มีการแข่งขันเพื่อยกระดับบริการให้กับประชาชน

อ่านข่าวอื่น >>> [คลิก]
ดูรายการเที่ยงวันทันกระแส >>> [คลิก]

แสดงความคิดเห็น