SME News

88% ของคนไทยทั้งประเทศ มี บัญชีเงินฝาก ไม่ถึง 5 หมื่นบาท

บัญชีเงินฝาก
แชร์

หลายคนอาจตกใจ บางคนไม่เปลกใจ…คนไทยทั้งประเทศ มี บัญชีเงินฝาก รวม 83 ล้านบัญชี แต่ 88% มีเงินไม่ถึง 5 หมื่นบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.61)

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยเงินฝากในประเทศของคนไทย เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคนไทยมีบัญชีเงินฝาก *ทั้งประเภทฝากออมทรัพย์(คนนิยมเปิดมากที่สุด) , ฝากประจำ และฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ทั้งหมด 94.5 ล้านบัญชี

ซึ่งจำนวน “บัญชีออมทรัพย์” ที่คนไทยมีทั้งหมด คือ 83 ล้านกว่าบัญชี แต่จำนวนบัญชีที่มีเงินฝากข้างในไม่ถึง 5 หมื่นบาท มีสัดส่วนสูงถึง 73 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 88% และจำนวนบัญชีที่มีเงินฝากข้างในไม่ถึง 1 ล้านบาท คิดเป็น 99%

ในขณะที่จำนวนบัญชีออมทรัพย์ ที่มีเงินในบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วนจำนวนบัญชีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่กลับมีเงินในบัญชีกลุ่มนี้รวมมากถึง 4.9 ล้านล้านบาทนั่นเอง

ไม่เกิน 5 หมื่น : 73 ล้านกว่าบัญชี
5 หมื่น – 1 แสน : 3 ล้านกว่าบัญชี
1 แสน – 5 แสน : 4 ล้านกว่าบัญชี
5 แสน – 1 ล้าน : 9 แสนกว่าบัญชี
และ เกิน 1 ล้าน, 10 ล้าน, 100 ล้าน, 500 ล้านขึ้นไป รวม : 9 แสนบัญชี

ขอบคุณข้อมูล http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx

อ่านข่าวอื่น >>> [คลิก]
ดูรายการเที่ยงวันทันกระแส >>> [คลิก]

แสดงความคิดเห็น