SME News

คนใช้รถกระอัก! น้ำมันขึ้นราคา รัวๆ 2 วันติด

น้ำมันขึ้นราคา
แชร์

ยืนยันไม่ได้มีนโยบายบังคับให้ผู้ค้าเลิกแจ้งราคาขายปลีกล่วงหน้า

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ว่า

ยืนยันว่าภาครัฐไม่ได้บังคับให้ผู้ค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันขายปลีกล่วงหน้า แต่การปรับเปลียนต้องเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็นหลัก ต้องไม่มีพฤติกรรมการประกาศราคาเพื่อจุดประสงค์ในการชี้นำตลาดรายอื่นจนส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันเพราะ หากพิจารณาค่าการตลาดปัจจุบันดี เซลอยู่ที่ 2.05 บาทต่อลิตรแต่ค่าการตลาดที่ผู้ค้าควรได้รับอยู่ที่ 1.80 บาทต่อลิตรดังนั้นราคาขายปลีกดีเซลก็ควรจะปรับลด 20-25 สตางค์ต่อลิตรหากมีการแข่งขันแท้จริง

“ ทางสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)จะหารือกับผู้ค้าน้ำมันในเร็ว ๆ นี้โดยจะขอให้การเปลี่ยนแปลงราคาต้องไม่มีจุดประสงค์การชี้นำตลาดซึ่งผู้ค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนราคาเองได้เพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่จะไม่เกี่ยวกับภาครัฐแต่อย่างใดซึ่งเห็นได้จากกรณีที่มีการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน 15 สตางค์ต่อลิตรนั้นปรากฏว่าผู้ค้าลดได้น้อยกว่าควรจะเป็นเพราะมีผู้ค้าชี้นำตลาด ดังนั้นลักษณะนี้จึงไม่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค” นายศิริกล่าว

นอกจากนี้กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการสำหรับกับรถ NGV สาธารณะ เพื่อให้มีการปรับราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพ NGV เพื่อปรับยกคุณภาพ NGV โดยเพิ่มค่าความร้อน 35,947 บีทียู/กก. เป็น 38,500 บีทียู/กก. ส่งผลให้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มขึ้นอีก 0.62 บาทต่อกิโลกรัมหรือราคาจะมาอยู่ที่ 10.62 บาทต่อกก.โดยจะมีผลในวันที่ 16 พ.ค.-1ก.ค.2562

” กบง. มีมติที่จะคงมาตรการส่วนลดราคาสำหรับรถสาธารณะไปอีก 1 ปี ถึงเดือนกรกฎาคม 2562) จากนั้นจะปรับราคาขายปลีก NGV เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไป”นายทวารัฐกล่าว

ทั้งนี้กบง.ยังเห็นชอบส่งเสริมการดูดซับน้ำมันปาล์มโดยส่งเสริมรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้ บี20 ราคาถูกกว่าบี7 อัตรา3 บาท/ลิตรเป็นการจูงใจการใช้โดยมาจากการลดภาษีสรรพสามิตรที่เพิ่มจาก บี 7 เป็นบี 20 จำนวน 82 สตางค์ต่อลิตรและการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 2.20 บาทต่อลิตรโดยจะมีวงเงินอุดหนุนไม่เกิน 3,000 ล้านบาทเท่านั้น คาดเริ่มจำหน่ายเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะดูดซับน้ำมันปาล์ม(CPO)ได้อีก2.6 แสนตัน/ปี

ไม่บังคับ แต่ทำไม น้ำมันขึ้นราคา และไม่มีใครแจ้งล่วงหน้าเลย…หน้าสงสัย

อ่านข่าวอื่น >>> [คลิก]

แสดงความคิดเห็น