FranchiseeSME Inside

แฟรนไชส์ศูนย์บริการยางและรถยนต์ การลงทุนเพื่ออนาคต คืนทุนไวและผลกำไรที่ดี

แชร์

ใครที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์บริการยางและรถยนต์ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต คืนทุนไว ได้กำไรสูง ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนในแฟรนไชส์นั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าแฟรนไชส์ที่เราเลือก สามารถนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ในส่วนของปริมาณรถเก่าที่หมดระยะรับประกันคุณภาพ 3 ปี (อายุรถระหว่าง 3-10 ปี) ในประเทศไทยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากกว่า 6 ล้านคันเป็นกว่า 7 ล้านคันในอีก 5 ปีข้างหน้าตามประมาณการณ์ยอดขายรถที่เติบโตขึ้นทุกปี ไม่ว่าในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดในจำนวนที่เพิ่มขึ้นแต่รถทุกคันก็ยังต้องมีการบำรุงรักษา เปลี่ยนผ้าเบรก ยาง ยางปัดน้ำฝน ช่วงล่าง ตามการใช้งานที่ผ่านไป รวมถึงแนวโน้มของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการที่รวดเร็วกว่าศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆซึ่งใช้เวลานานในการเข้าซ่อม แต่ก็ไม่มั่นใจในการเข้ารับบริการที่อู่ซ่อมทั่วไป

แฟรนไชส์

การแนะนำพื้นที่ที่เหมาะแก่การลงทุน

เจ้าของแฟรนไชส์ที่ดีควรจะมีกลยุทธ์ในการขยายสาขาที่ดี รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยแนะนำแก่ผู้ลงทุนถึงพื้นที่ที่มีปริมาณรถในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ตำแหน่งและระยะห่างระหว่างพื้นที่เป้าหมายกับศูนย์บริการคู่แข่ง จุดสนใจหรือแหล่งชุมชนที่จะช่วยสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจของท่าน ในแฟรนไชส์บางรายอาจมีการประสานงานกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมัน ศูนย์การค้า พื้นที่ว่างเปล่าหรือทำเลให้ท่านเลือก พร้อมอัตราค่าเช่า เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่มีพื้นที่ดินเป็นของตนเอง

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการลงทุน

แฟรนไชส์แต่ละราย อาจมีมูลค่าการลงทุนที่แตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานและขอบข่ายการให้บริการ บางแฟรนไชส์อาจมีสินค้าจำหน่ายเพียงแค่น้ำมันเครื่อง หรือเพียงแค่ยาง ซึ่งมูลค่าการลงทุนของเครื่องมืออาจต่ำกว่า แต่ก็ไม่สามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน และอาจสูญเสียโอกาสในการขายแก่คู่แข่งในตลาด หรือมาตรฐานในการตกแต่งร้านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามารับบริการ ซึ่งอาจมีการลงทุนที่สูงกว่าในช่วงเริ่มต้นแต่จะช่วยสร้างผลกำไรอย่างยอดเยี่ยมในอนาคต

การสนับสนุนการเงินสำหรับลงทุน

การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ลงทุนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาระแก่ผู้ลงทุน ซึ่งเจ้าของแฟรนไชส์ที่ดีจะมีพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินที่คอยให้การสนับสนุนการลงทุนแก่ผู้ลงทุนในเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการให้กู้ ประกันภัยศูนย์บริการ ระบบสนับสนุนการขายที่ดีกว่า ทำให้ระยะเวลาคืนทุนสั้นลงและผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น

การให้การฝึกอบรม

นักลงทุนบางรายอาจมีความสนใจในธุรกิจให้บริการบำรุงรักษารถ แต่ไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน ซึ่งเจ้าของแฟรนไชส์ที่ดีจำเป็นต้องมีการให้การฝึกอบรมทั้งก่อนเปิดศูนย์บริการและตลอดระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์ในทุกๆตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นในตัวผู้ลงทุนแฟรนไชส์เอง ผู้จัดการศูนย์บริการ ที่ปรึกษาด้านบริการ และรวมถึงช่างเทคนิค เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาทักษะไม่ว่าจะเป็นการบริหารศูนย์บริการ การนำเสนอการขาย การซ่อมบำรุง ความรู้ผลิตภัณฑ์ ทักษะการให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งการเรียนการสอนแบบห้องเรียนหรือแบบเรียนด้วยตนเอง (Online Training)

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานของแฟรนไชส์นั้นๆให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และจูงใจให้พนักงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรมในระดับต่างๆ

ที่ปรึกษาแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ศูนย์บริการยางและรถยนต์ที่ดีควรที่จะมีเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน และให้คำแนะนำในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์ การสต๊อกสินค้า คอยประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปได้อย่างดี และมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อการดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามมาตรฐานที่แฟรนไชส์นั้นๆกำหนดไว้

ความหลากหลายของสินค้าและบริการ รวมถึงการรับประกันคุณภาพ

ไม่เพียงแต่ระบบมาตรฐานแฟรนไชส์ที่ดีที่จะช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จ สินค้าอะไหล่และบริการที่มีหลากหลายครอบคลุมในระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่บำรุงรักษาสำหรับเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่น ยาง เบรก แบตเตอรี่ ยางปัดน้ำฝน ช่วงล่าง ระบบปรับอากาศ จะช่วยให้ผู้ลงทุนในแฟรนไชส์นั้นๆมีรายได้ที่เหนือกว่าแฟรนไชส์ศูนย์บริการที่มีเพียงแค่น้ำมันหล่อลื่นจำหน่าย หรือเพียงแค่ยางรถยนต์

สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลกับการสั่งซื้ออะไหล่ที่หลากหลายจากหลายๆช่องทาง รวมถึงการจัดส่งอะไหล่ที่ไม่แน่นอนและไม่มีการรับประกันคุณภาพสินค้าที่ชัดเจนจากเจ้าของแฟรนไชส์  นอกจากนั้นยังลดโอกาสการให้บริการแก่ลูกค้าให้แก่คู่แข่งในพื้นที่ที่มีความหลากหลายมากกว่า

ผลกำไรจากการขายสินค้า

ระบบการจัดซื้ออะไหล่และสินค้าจากเจ้าของแฟรนไชส์ในปริมาณมาก ทำให้ผู้ลงทุนในแฟรนไชส์นั้นๆมีต้นทุนสินค้าที่ต่ำลง ได้รับเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการจ่ายเงิน จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อที่ดีกว่า ทำให้มีผลกำไรจากการขายที่มากขึ้นและลดปริมาณสต๊อกสินค้าเพื่อลดเงินลงทุนหมุนเวียนแก่ผู้ลงทุนในแฟรนไชส์

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้ารับบริการและให้รถยนต์ของลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบกับชีวิตประจำวันของลูกค้า เวลาเปิดให้บริการจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการและเพิ่มรายได้ของศูนย์บริการเอง การให้บริการตลอด 7 วันจึงเป็นสิ่งจำเป็นรวมทั้งช่วงเวลาเปิดปิดที่ช่วยให้ลูกค้ามาใช้บริการได้ก่อนเข้าทำงานหรือหลังเลิกงาน

สื่อประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่น

การสนับสนุนทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์ของแฟรนไชส์จากทางเจ้าของแฟรนไชส์มีความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรับรู้ในตราสินค้าและเข้ามาใช้บริการกับศูนย์บริการนั้นๆอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเจ้าของแฟรนไชส์เองยังคงเป็นผู้ที่รู้จักลูกค้าในพื้นที่อย่างดีที่สุดและสามารถสนับสนุนการตลาดในพื้นที่ของตัวเองด้วยงบประมาณ 2-5% เพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ระบบแฟรนไชส์ที่ดีจะมีระบบการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของท่าน เพื่อช่วยเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า ประวัติการซ่อมรถ รายงานผลการตรวจสภาพรถ ระบบแจ้งเตือนระยะการเข้าบริการครั้งต่อไป การติดตามความพึงพอใจหลังการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและประสบการณ์การเข้ารับบริการที่แตกต่างและดีเยี่ยม โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการเข้ารับบริการ และกลับมาใช้บริการใหม่ในครั้งต่อๆไป

ตัดสินใจวันนี้เพื่อรับโอกาสก่อนใคร

ลงทะเบียนขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดแฟรนไชส์ธุรกิจศูนย์บริการยางและรถยนต์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ http://th.quicklane.com/th/franchise-business/register

แสดงความคิดเห็น