NewsSME News

“พาณิชย์” มั่นใจส่งออกครึ่งปีหลังสดใส

แชร์

“พาณิชย์” คาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยในช่วงครึ่งปีหลังยังคงสดใส เหตุตลาดมีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้น ทั้งข้าว ไก่ ผลไม้ อาหารทะเล ส่วนยางพารา มันสำปะหลัง และน้ำตาลทราย มีแนวโน้มลดลง แต่มั่นใจผลจากเงินบาทอ่อน จะทำให้ส่งออกสินค้าเกษตรมีรายได้สูงขึ้น

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า สนค.ได้ติดตามภาวะการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 พบว่าสินค้าหลายๆ รายการมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มจากความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกได้ดี ได้แก่ ข้าว ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป

โดยข้าวครึ่งปีแรกส่งออกเพิ่ม 17.7% คาดว่าครึ่งปีหลังจะยังคงส่งออกได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากความต้องการนำเข้าของตลาดใหญ่ เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ โดยน่าจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 11 ล้านตัน

ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 12.1% คาดว่าครึ่งปีหลังการส่งออกยังคงขยายตัว เนื่องจากตลาดญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (อียู) ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับปัจจัยหนุนจากการได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกไก่สดจากรัฐบาลจีน

ผลไม้สดแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ครึ่งปีแรกเพิ่ม 6.0% โดยเฉพาะตลาดจีน เพิ่ม 44.86% และเฉพาะทุเรียน เพิ่ม 45.2% เพิ่มในจีน 103.65% ส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าการส่งออกจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะตลาดจีนที่นิยมผลไม้ไทย แม้กระทั่งเวียดนามที่มักนำเอาผลไม้ไทยไปคัดบรรจุและติดตราสัญลักษณ์ของเวียดนามส่งออกไปยังจีน

อาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องและแปรรูป ครึ่งปีแรก เพิ่ม 2.4% และมีโอกาสส่งออกเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง ที่จะส่งออกไปจีนได้เพิ่มขึ้นจากการที่จีนขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ แต่กุ้งน่าจะส่งออกได้ลดลง เนื่องจากผู้นำเข้าหลักอย่างสหรัฐฯ หันไปนำเข้าจากแหล่งอื่น เช่น เอกวาดอร์ แทน และเวียดนามหันมาเลี้ยงแทนนำเข้า และมีกุ้งจากอินเดียเข้าไปตีตลาด

ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มส่งออกลดลง ได้แก่ ยางพารา โดยครึ่งปีแรกลดลง 25.4% จากการส่งออกลดลงในตลาดจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ และในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าการส่งออกจะยังคงหดตัว จากราคายางที่อาจปรับลดลง เนื่องจากอุปทานเพิ่มขึ้น และจีนมีการปลูกยางมากขึ้น และเริ่มปรับเพิ่มภาษีนำเข้ายากจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 17.2% จากความต้องการของตลาดจีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซียและไต้หวันที่เพิ่มขึ้น แต่ครึ่งปีหลัง น่าจะชะลอตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คาดว่าปริมาณส่งออกจะลดลง และน้ำตาลทราย ครึ่งปีแรกลดลง 13.8% โดยครึ่งปีหลังคาดว่าการส่งออกจะยังคงหดตัวจากราคาน้ำตาลทรายที่ปรับตัวลดลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการส่งออกของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลง และในระยะสั้น อาจต้องเผชิญความผันผวนจากมาตรการการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ แต่การส่งออกไทยที่มีลักษณะการกระจายตัวในตลาดใหม่มากขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบได้บ้าง และสถานการณ์ค่าเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าจะเป็นผลดีต่อผู้ส่งออกให้เร่งผลักดันส่งออกสินค้าและทำให้รายได้การส่งออกในรูปเงินบาทสูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น