Breaking NewsHighlightNewsSME Newsข่าว

โครงการอิ่มบุญกับ Smart SME EXPO 2018 มอบเงินบริจาคผู้พิการซ้ำซ้อน บ้านรื่นสุข

แชร์

Smart SME EXPO 2018 โดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้อำนวยการฝ่าย SME Solution และ หมอดี -สุพัชญานิณค์ สินณพรภัดดี นำเงินบริจาคในโครงการอิ่มบุญกับ Smart SME EXPO 2018 มอบให้แก่สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) เพื่อสร้างโอกาสและมอบแสงสว่างให้แก่น้องๆ ตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน วันนี้

แสดงความคิดเห็น