HighlightInformationInnovationKnowledgeTrendข่าว

จี้สหกรณ์ฯ เร่งแก้ปัญหา สินค้าเกษตร ราคาดิ่ง

สินค้าเกษตร
แชร์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศไปรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสินค้าและเป็นตัวกลาง สร้างความสมดุล ให้ผลผลิตการเกษตรที่อาจเกิดปัญหาราคาตกต่ำ ไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ

เช่น ให้สหกรณ์ฯ ไปจัดทำโครงการชะลอการขายข้าวเปลือก ขณะที่โครงการพัฒนาระบบสหกรณ์ฯที่มีเป้าหมาย 1 สหกรณ์ 1 อำเภอ เพื่อให้สหกรณ์ฯในแต่ละอำเภอเป็นตัวแทนรับซื้อผลผลิตการเกษตร เพื่อรวบรวมสินค้าในเวลาที่ผลผลิตออกมาพร้อมกันจนล้นตลาด ไปเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ ก่อนไปจำหน่ายตามตลาดทั่วไป แก้ไขปัญหาเมื่อพ่อค้าคนกลางไม่ซื้อหรือกดราคา

แสดงความคิดเห็น