Case StudySME Newsข่าว

แรงงานหนุ่ม ผันตัวทำเกษตรปลอดสาร ฟันรายได้ 400,000 ต่อเดือน

แชร์

เว็บไซต์ taibann.com นำเสนอเนื้อหาของ คุณกอล์ฟ ศุภชัย เณรมณี หนุ่มอ่างทองวัย 35 ปี ที่ผันตัวจากการเป็นกรรมกรแบกหาม นำวิถีการทำ เกษตรปลอดสาร มาสร้างรายได้และพลิกชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

คุณกอล์ฟเล่าว่า หลังจากเรียนจบ ม.3 ไม่ได้เรียนต่อ จึงออกมาช่วยครอบครัวทำงานด้วยการรับจ้างทั่วไป พร้อมกันนั้น ก็ได้เรียนต่อ กศน. จนจบ ม.6 เพื่อสมัครงานอื่นนอกจากงานกรรมกรและรับจ้าง แต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน ตนจึงยึดอาชีพนี้เรื่อยมา จนกระทั่งครอบครัวประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนัก บวกกับมีพื้นที่ข้างบ้านเหลืออยู่ราว 100 ตารางเมตร ตนและภรรยาเลยทดลองปลูกผักกินเอง เช่น พริก มะเขือ บวบ แตงกวา ถั่วฝักยาว ซึ่งไม่นานก็ออกผลผลิตจนเก็บกินไม่ทันจึงนำไปขาย และขายได้ จึงผันตัวมาทำธุรกิจเกษตร ปัจจุบันปลูกผักแบบผสมผสานบนเนื้อที่ 24 ไร่ ตามแนวทางเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9

เน้นปลูกพืชล้มลุกแบบปลอดสารเคมี เช่น แตงกวา มะระจีน ถั่วฝักยาว พร้อมจัดสรรพื้นที่เพื่อทำนา พื้นที่ปลูกผลไม้อย่าง มะม่วง กล้วยและมะพร้าว พื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ และพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ พร้อมมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรมาให้คำแนะนำเรื่องการปลูกผักปลอดสาร เพื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพและพื้นที่เพาะปลูกไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 8 ข้อดังนี้

  • แหล่งน้ำสะอาดไร้สารพิษ
  • พื้นที่เพาะปลูกไร้เชื้อโรค และสารปนเปื้อน
  • ใช้และเก็บปุ๋ยอย่างเป็นระบบ
  • มีการวางแผนการเพาะปลูกและเก็บผลผลิต
  • ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี
  • เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างถูกเวลาและถูกวิธี
  • เคลื่อนย้ายผลผลิตอย่างสะอาดและถูกวิธี
  • มีการจดบันทึกทุกขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อสามารถรีเช็คได้ หลังจากถูกต้องทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบรับรองแปลงหรือใบ Q ให้

ปัจจุบันส่งขายที่ตลาดอ่างทอง ตลาดสุพรรณ ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง พร้อมส่งขายเฉพาะแตงกวาให้กับห้างสรรพสินค้าทั่วไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 300,000 – 400,000 บาท ซึ่งการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer ต้องไม่ยึดติดกับการทำเกษตรแบบเก่า พร้อมหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำแนวคิดใหม่ๆ มาพัฒนาวิธีการเพาะปลูกอยู่เสมอ

แสดงความคิดเห็น