Financial ServicesNewsข่าวการเงิน

เริ่มปี 62 “แบงค์ชาติ” ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี 1 ก.ค. ของสถาบันการเงิน

แชร์

เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละปี สถาบันทางการเงินทุกสถาบันจะมีการหยุดภาคครึ่งปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อให้สถาบันทางการเงินได้มีเวลาดำเนินการปิดงวดบัญชีในครึ่งปีแรก

อย่างไรก็ตามจากการประกาศวันหยุดของสถาบันทางการเงิน ประจำปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) เนื่องจากปัจจุบันสถาบันทางการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันทางการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้ การยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี 1 กรกฎาคม จะเริ่มตั้งแต่ 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูล: ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น