Breaking NewsFinancial ServicesNewsSME Newsข่าวการเงิน

กรุงไทยช่วย SME ประสบอุทกภัย ลดดอกเบี้ย-ให้สินเชื่อเพิ่ม ฟื้นฟูกิจการ

แชร์

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายต่อชุมชนที่อยู่อาศัยและการดำเนินการธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนครั้งนี้ จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระ เพิ่มสภาพคล่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ประสบภัย ทั้งในส่วนของวงเงินสินเชื่อเดิมและวงเงินสินเชื่อใหม่

ทั้งนี้ ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 1 ของแต่ละวงเงิน สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ  4  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

นายปฏิเวชกล่าวต่อว่า ธนาคารขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจัดทำบัญชีชุดเดียวตามนโยบายของภาครัฐ โดยธนาคารเตรียมสินเชื่อกรุงไทยเอสเอ็มอีบัญชีเดียว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก ร้อยละ  5 ต่อปี ไว้ให้แก่นิติบุคคลที่จัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) ร่วมด้วยได้ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

แสดงความคิดเห็น