Breaking NewsLifestyleSME Newsข่าว

สินค้าเด็ก-อาหารแปรรูป โอกาสทอง เจาะตลาดฟิลิปปินส์

เจาะตลาดฟิลิปปินส์
แชร์

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จาก บีโอไอ เปิดเผยในงานสัมมนา ‘ส่องเคล็ดลับธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เจาะตลาดฟิลิปปินส์’ จัดโดย สสว. ว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้า จะมี 2 ประเทศอาเซียนที่โดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก นั่นคือ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานทางประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เติบโต 6-7% มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างในฟิลิปปินส์ ที่มีแนวโน้มรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังส่งรายได้กลับประเทศกว่า 7-8% ของจีดีพี ขณะเดียวกันคนชั้นกลางในประเทศเพิ่มขึ้น และต่างเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง จึงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการไทยในการทำตลาด โดยธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ธุรกิจเกษตร และที่สำคัญฟิลิปปินส์มีอัตราประชากรเกิดใหม่ในประเทศสูง ทั้งยังเป็นประเทศบริโภคนิยม ธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก อย่างของเล่นเด็ก เสื้อผ้า รวมถึงธุรกิจอาหาร อาหารแปรรูป จึงมีแนวโน้มเติบโตสูงตามมาด้วย

แสดงความคิดเห็น