Breaking NewsNewsข่าว

กรมการขนส่งไม่ง้อ ลั่นยืนยันพร้อมดูแลผู้โดยสาร

แชร์

จากกรณีสมาชิกกลุ่มแท็กซี่ขนาดใหญ่หรือแท็กซี่แวน สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ร่วมกลุ่มประท้วงกัน ร้องเรียนให้ภาครัฐมีการปรับบทลงโทษลดลงเรื่องแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ อีกทั้งขอขึ้นค่าเซอร์ชาร์จ หรือค่าบริการจอดรอรับผู้โดยสารที่สนามบิน เพิ่มจากเที่ยวละ 50 เป็น 100 บาท

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีกลุ่มเท็กซี่แวนสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง ประมาณ 1,000 คัน ออกมาเคลื่อนไหวยื่นข้อเรียกร้องขอปรับค่าเซอร์ชาร์จ จาก 50 บาท เป็น 100 บาทและลดโทษกรณีไม่กดมิเตอร์บริการผู้โดยสาร หากกระทรวงคมนาคมไม่พิจารณาข้อเรียกร้องวันนี้จะหยุดรถวิ่งให้บริการ ด้านกรมการขนส่งทางบกยืนยันพร้อมดูแลผู้โดยสาร จัดรถแท็กซี่เสริม หากแท็กซี่สุวรรณภูมิหยุดวิ่งบริการ  ส่วนโทษไม่กดมิเตอร์เป็นไปตามกฎหมายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอื้อแท็กซี่บางกลุ่มได้

ด้านกลุ่มแท็กซี่ ลั่นหากยังไม่ถูกใจจะรวมตัวแท็กซี่มากกว่า 1 พันคัน หยุดวิ่ง และแท็กซี่สนามบินยังยื่นข้อเสนอ ให้มีการกำหนดอัตราค่าโดยสารแท็กซี่เป็น 2 ราคา ที่แตกต่างกันระหว่างแท็กซี่ขนาดใหญ่ กับแท็กซี่ขนาดเล็ก เนื่องจากต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของแท็กซี่ขนาดใหญ่สูงกว่า และขนผู้โดยสาร รวมถึงสัมภาระได้มากกว่าอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น