ข่าว

“พาณิชย์” เยือนฝรั่งเศส ผลักดัน Startup ไทย

แชร์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบหารือความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) อาทิ สถาบัน IFM (Institut Français de la Mode) สถาบันสอนแฟชั่นและการทำธุรกิจระดับแนวหน้าของฝรั่งเศส และองค์กร La French Tech หน่วยงานภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังฝรั่งเศส ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้ง บ่มเพาะและเปิดตัวของธุรกิจ Startup ของฝรั่งเศสรายใหม่ และให้การสนับสนุน Startup จากต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย เพื่อเป็นการสานต่อผลจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยต่อไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยเร่งเห็นความสำคัญของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลกที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรม อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของยุโรป มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจที่จะช่วยให้นักธุรกิจเติบโตในยุโรปได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อนักธุรกิจไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ไทยได้ขอความร่วมมือและสนับสนุนจากฝ่ายฝรั่งเศส ในการดำเนินการผลักดัน Startups ของไทย โดยการเข้าร่วมโครงการ The Frence Tech Ticket Program และ The Fence Tech Visa Program ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วย Startups ของไทยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นตลอดจนประสบความสำเร็จในตลาดโลกได้อย่างแข็งแรง

แสดงความคิดเห็น